Tilsettingssaker

Rutiner og maler i tilsettingssaker

Merk: I tilsettingssaker er det lokale variasjoner i hvordan prosessene gjennomføres. Hvilke generelle rutiner som brukes må tilpasses dette. Sjekk dessuten om din enhet har lokale rutiner og maler.

Lokale rutiner og maler i tilsettingssaker

Følgende enheter har utfyllende rutiner, guider og maler i tilsettingssaker: