Anmodning om utlysning

Type N
Tittel i ePhorte Anmodning om utlysning
Avsender Enhet
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel  
Leder Utformer forslag til kunngjøringstekst
Saksbehandler  
Standardtekst/annet Anmodning om kunngjøring (pdf)
Merknad til saksbehandling Vedlegg: Kunngjøringstekst og eventuell stillingsbeskrivelse

 

Publisert 24. juni 2014 09:09 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24