Korrespondanse med konsulentfirma

Type I/U
Tittel i ePhorte Vurderes for hvert enkelt dokument
Avsender Saksbehandler/konsulentfirma
Mottaker Saksbehandler/konsulentfirma
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Kan være ulike typer dokumenter. Hjemmel vurderes etter innhold.

Publisert 24. juni 2014 09:10 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24