Korrespondanse vedrørende tilbud om tilsetting

Type I/U
Tittel i ePhorte Vurderes for hvert enkelt dokument
Avsender Saksbehandler/søker
Mottaker Saksbehandler/søker
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no) evt Ofl. § 23 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Kan være ulike typer dokumenter, for eksempel forhandlinger om lønn eller tiltredelsesdato. Hjemmel vurderes etter innhold.

Publisert 24. juni 2014 09:10 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24