Søknad

Type I
Tittel i ePhorte Søknad på stilling
Avsender Søker
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Gjelder kun toppstillinger som universitetsdirektør, fagdirektør, fakultetsdirektør, enhetsdirektør, dekaner i de tilfeller de tilsettes. Søknader på andre typer stillinger journalføres ikke.

Publisert 24. juni 2014 09:10 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24