Stillingen er besatt

Type U
Tittel i ePhorte Stillingen er besatt
Avsender Saksbehandler
Mottaker Søkere
PV + hjemmel  
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Saken avsluttes i ePhorte og lenkes til personalmappen. Saken avsluttes i Jobbnorge.

Publisert 24. juni 2014 09:11 - Sist endret 28. juli 2017 18:07