Tilbud om tilsetting

Type U
Tittel i ePhorte Tilbud om tilsetting
Avsender Saksbehandler
Mottaker Søker
PV + hjemmel  
Leder
  • Leder har ansvaret for dialog om lønn med søkeren. Fagforeningstilhørighet kan avklares etter at den ansatte har takket ja til stilling. Kontorsjef/leder videreformidler informasjonen til personalkonsulent.

  • Godkjenner. Signerer avtalen og vedlegg til arbeidsavtale før tilbudet sendes ut

  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Saksbehandler
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning

  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent og arbeidsavtalen er signert. Legger da ved vedlegg til arbeidsavtale (standardtekster/ansettelsesforhold). Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehandling

Den signerte avtalen som kommer i retur fra den ansatte arkiveres på personalmappen til den nyansatte, se rutine.

Ved tilsetting av utenlandske arbeidstagere kan et informasjonsskriv  legges ved avtalen eller sendes på e-post.

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved tilsetting hvor stillingskode er i lønnsramme, vær oppmerksom på å påføre hvilken lønnsramme stillingen hører til, samt lønnsalternativ.

Ved midlertidig tilsetting der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag tilsettingen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

9.1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
9.1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
9.1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx

Publisert 24. juni 2014 09:11 - Sist endret 13. okt. 2017 10:58