Tilbud om tilsetting

Type U
Tittel i ePhorte Tilbud om tilsetting
Avsender Saksbehandler
Mottaker Søker
PV + hjemmel  
Leder
  • Leder har ansvaret for dialog om lønn med søkeren. Fagforeningstilhørighet kan avklares etter at den ansatte har takket ja til stilling. Kontorsjef/leder videreformidler informasjonen til personalkonsulent.

  • Godkjenner. Signerer avtalen og vedlegg til arbeidsavtale før tilbudet sendes ut

  • Godkjennes/signeres ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
  • Skriver tilbud og sender til BDM for enkel godkjenning.
  • Sender ut tilbud til ansatt via vanlig post når dette er godkjent og arbeidsavtalen med vedlegg er signert.

For enheter som følger ny ordning med ISMO ved mottak av ansatte fra utlandet:

  • AP ISMO settes som kopimottaker og tilbudet oversendes på flyt til AP ISMO. Se egen veiledning for flyt til AP ISMO
  • Epostadresse til den som skal ansettes må skrives inn i kommentarfeltet på flyten, slik at ISMO kan ta kontakt med vedkommende.
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.1 tilbudsbrev.doc
Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehandling

Den signerte avtalen som kommer i retur fra den ansatte arkiveres på personalmappen til den nyansatte, se rutine.

Arbeidstakere fra utlandet skal få beskjed om å følge forberedelsesinstruksjonene på ISMOs nettsider Before arrival .

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Arbeidsavtale

Ved tilsetting hvor stillingskode er i lønnsramme, vær oppmerksom på å påføre hvilken lønnsramme stillingen hører til, samt lønnsalternativ.

Ved midlertidig tilsetting der første tilsettingsdag ikke er avklart er det viktig at det kommer klart frem av avtalen for hvor lang tid fra første tilsettingsdag tilsettingen gjelder.

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

9.1.2.1 arbeidsavtale-tekn-adm.doc
9.1.2.2 arbeidsavtale-vit.doc
9.1.2.3 arbeidsavtale-rekrutteringsstilling.doc

Ev. engelske/nynorske versjoner

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vedlegg til arbeidsavtale

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

vedlegg-arbeidsavtale.docx

 

Vær oppmerksom på å fylle inn relevant informasjon for HR-portalen i vedlegget til arbeidsavtalen før tilbudet sendes ut.

Dersom den ansatte ikke har norsk personnummer, må de oppgi passnummer på vedlegget.

 

Publisert 24. juni 2014 09:11 - Sist endret 28. juni 2018 12:14