Vedtak om tilsetting

Type x
Tittel i ePhorte Vedtak om tilsetting
Avsender Tilsettingsorgan
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel  
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Det varierer hvordan vedtakene legges inn, for eksempel som egne dokumenter, kopi av protokoll eller lenke til protokoll.

Publisert 24. juni 2014 09:12 - Sist endret 30. nov. 2016 09:58