Innstilling

Type X/N
Tittel i ePhorte Innstilling
Avsender Innstillingsorganet
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Se lokal fullmaktsstruktur for hvem som har innstillingsmyndighet.

Publisert 24. juni 2014 09:13 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24