Korrespondanse om oppnevning av bedømmelseskomite

Type X/N
Tittel i ePhorte Korrespondanse om oppnevning av bedømmelseskomite
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Leder  
Saksbehandler  
Standardtekst/annet Forslag til oppnevning av sakkyndig komité (word)
Merknad til saksbehandling

Valgfritt om malen brukes, ofte kommer dette som e-postkorrespondanse.

Publisert 24. juni 2014 09:13 - Sist endret 26. nov. 2015 23:39