English version of this page

Melde inn behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger, enten administrativ behandling eller behandling i forskning, må meldes inn til UiO. Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må meldes til UiOs personverntjenesteleverandør Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og administrative behandlinger av personopplysninger må registreres i Meldeappen. 

Administrative behandlinger av personopplysninger

Når det behandles personopplysninger i administrative systemer (for eksempel i lønnssystemer, bruk av skyløsninger, arkiv eller nyhetsbrev), må dette registreres i UiOs meldeapp. Det er fordi UiO er lovpålagt å ha en overordnet oversikt/protokoll over all behandling av personopplysninger på universitetet.

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med UiOs personvernombud på personvernombud@uio.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

Forskning

Mer informasjon om når en bachelor- eller masteroppgave og forskningsprosjekt må meldes, veiledning for hvordan det skal meldes og lenke til meldeskjema finner du her:

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med UiOs leverandør av personverntjenester, NSD, på personvernombudet@nsd.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Med bortfallet av Datatilsynets konsesjonsordning, faller mesteparten av personvernansvaret på behandlingsansvarlig (UiO) selv. Dette innebærer at behandlingsansvarlig i noen tilfeller må vurdere personvernkonsekvensene (gjennomføre en DPIA) av en behandling før man setter i gang. Både administrative og forskningsmessige behandlinger av personopplysninger er underlagt de nye reglene. 

Dersom behandlingen antas å innebære høy risiko for de registrertes personvern eller andre rettigheter, skal det gjennomføres en DPIA før oppstart. Formålet med en DPIA er å håndtere de risikoene behandlingen medfører ved å fastlegge risikoreduserende tiltak. I malen under er det listet opp eksempler på kriterier som kan utløse et behov for DPIA. 

Publisert 1. apr. 2016 12:04 - Sist endret 23. jan. 2020 12:58