Behandling av personopplysninger ved UiO:Ledelsen og støtteenheter

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger
Viser 1–25 av 116 behandlinger
Tittel Enhet Sensitive opplysninger DPIA Start Slutt Siste endret
Nettskjema Webseksjonen Ja Nei 2018-01-05 4. nov. 2020
Organisasjonsenhetsregister - OrgReg Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter Nei Nei 2020-11-01 29. okt. 2020
PULS-undersøkelse i AP Avdeling for personalstøtte Nei Nei 2020-10-30 2020-12-31 23. okt. 2020
Software Asset Management UiO:Ledelsen og støtteenheter Nei Nei 2018-09-24 21. okt. 2020
MISP IT-direktørens stab Nei Nei 2018-09-26 16. okt. 2020
Administrasjon -og bookingssytem for eksamensvakter - Mobilise Seksjon for digitale tjenester Nei Nei 2020-08-26 15. okt. 2020
Plassregistrering i Silurveien 2 Seksjon for digitale tjenester Nei Nei 2020-10-05 6. okt. 2020
Figma - UX-verktøy for utarbeide og samarbeide på designskisser Webseksjonen Nei Nei 2020-06-15 30. sep. 2020
Egencia flydata Eiendomsavdelingen Nei Nei 2019-01-01 30. sep. 2020
Sikkerhetsanalyse - IDS på UiOs nett IT-direktørens stab Nei Nei 2016-05-18 18. sep. 2020
Cuckoo Sandbox IT-direktørens stab Nei Nei 2018-06-19 18. sep. 2020
Netflow IT-direktørens stab Nei Nei 2007-05-11 18. sep. 2020
Vortex - publiseringsløsning og webrammeverk Gruppe for publiseringsløsninger Nei Nei 2004-01-01 18. sep. 2020
Dropbox for Business på UiO Underavdeling for brukernære tjenester Nei Nei 2018-06-01 16. sep. 2020
GSuite for Education (Google) Underavdeling for brukernære tjenester Nei Nei 2018-11-01 16. sep. 2020
Ticketsystemet Request Tracker (RT) Seksjon for tjenernær drift Nei Nei 2008-09-18 16. sep. 2020
Jobbnorge (elektronisk rekrutteringssystem) Avdeling for personalstøtte Ja Nei 2016-08-27 2022-09-02 12. sep. 2020
Konkurransegjennomføring og avtaleadministrasjon: Visma TendSign Seksjon for applikasjonsforvaltning Nei Nei 2018-06-26 9. sep. 2020
Universitetets adgangskontrollanlegg (UA) Underavdeling for forvaltning og stab Ja Nei 1998-01-01 9. sep. 2020
Pythagoras Underavdeling for forvaltning og stab Nei Nei 9. sep. 2020
Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem (FDV) Underavdeling for forvaltning og stab Nei Nei 2016-05-01 9. sep. 2020
Appnoder Universitetets senter for informasjonsteknologi Nei Nei 7. sep. 2020
ITFs Portaltjenester (Lifeportal, GeoPortal, LAP-portal) Universitetets senter for informasjonsteknologi Nei Nei 2015-05-10 7. sep. 2020
TSD Seksjon for forskningstjenester Nei Nei 2014-05-20 7. sep. 2020
Tungregning og Masselagring Seksjon for forskningsinfrastruktur Nei Nei 2018-01-01 7. sep. 2020