Workspace ONE UEM (Tidligere Airwatch MDM-system)

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Forvaltning av IT-system
 • Informasjonssikkerhet

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Avtale

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene slettes etter endt behandling: Data synkes mot AD, derfor slettes hvis den slettes fra AD

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Ansatte

Hvor mange er registrert?

1000-10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • IMEI, SIM-kortnummer, serienummer, arbeidssted

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Grønn – Åpen eller fritt tilgjengelig

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • AD

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Brukernavn

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Administrative tjenester

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 9. februar 2016.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Anders Vinger

Ansvarlig enhet

Underavdeling for brukernære tjenester

Behandlingens tidsperiode

20. april 2016 –

Sist endret

17. januar 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger