Chatbot og Live-Chat

Om behandlingen

Arkivreferanse til systemet i ePhorte

2019/13068-1

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Chatbot'en/Live-Chat'en logger ip-addressen til klienten som kobler seg til.

Formålet med behandlingen

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrettet
 • Bibliotekstjenester
 • Forskningsadministrasjon

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Lovhjemmel

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene slettes etter endt behandling: 45 dager (Men de er også anonymisert)

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester

Hvor mange er registrert?

Flere enn 10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • IP-adresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Grønn – Åpen eller fritt tilgjengelig

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • Systemet logger når en ip-addresse kontakter det.

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Ikke direkte identifiserbar personidentifikator

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Skytjenesten boost.ai som kjører i AWS

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Ja: boost.ai dataene ligger i aws

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 14. november 2019.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Anders Vinger

Ansvarlig enhet

Underavdeling for brukernære tjenester

Sist endret

4. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger