Dropbox for Business på UiO

Om behandlingen

Arkivreferanse til systemet i ePhorte

2018/5799

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Brukerpålogging, lisensstyring

Formålet med behandlingen

 • Forvaltning av IT-system

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • eksterne - prosjektmedarbeidere

Hvor mange er registrert?

100-999

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • E-postadresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Gul – Intern

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • Nettskjema
 • Dropbox

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Feide bruker-ID

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Lagring på Mac, PC eller harddisk
 • Server hos ekstern skyleverandør

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Ja: Dropbox

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Ja, til land utenfor EU/EØS

Hvilket land overføres det personopplysninger til?: USA

dataExternalPersonalDataOutsideEuEeaTransferBasis-YES-OUTSIDE-EU-EEA

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 26. april 2018.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Jarle Ebeling

Ansvarlig enhet

Underavdeling for brukernære tjenester

Behandlingens tidsperiode

1. juni 2018 –

Sist endret

16. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger