E-post

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrettet
 • Eiendomsforvaltning
 • Bibliotekstjenester
 • Forvaltning av IT-system
 • Forskningsadministrasjon
 • Sende/motta e-post

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester
 • Alle som har et brukernavn ved UiO får også en e-postadresse.

Hvor mange er registrert?

Flere enn 10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • relasjon til UiO, gjennom e-postdomene som vedkommede har e-postadresse i.

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • FS
 • SAP

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Brukernavn
 • brukernavn, e-postadresse

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte
 • Studenter
 • Ekstern databehandler

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Nei

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Sist endret

6. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger