E-postlister

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrettet
 • Eiendomsforvaltning
 • Bibliotekstjenester
 • Forvaltning av IT-system
 • Forskningsadministrasjon
 • Bruk av e-postlister finner vi over alt ved UiO, innen de fleste oppgaver.

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres etter endt behandling: Når bruker slettes, eller når e-postliste avvikles

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester
 • Både interne og eksterne kan være medlem av en e-postliste

Hvor mange er registrert?

Flere enn 10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • e-postadresse, medlemskap på e-postlister som identifiseres med e-postadresse, navn og formål

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Brukernavn
 • e-postadresse

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte
 • Studenter
 • Ekstern databehandler

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Nei

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Underavdeling for brukernære tjenester

Sist endret

6. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger