GSuite for Education (Google)

Om behandlingen

Arkivreferanse til systemet i ePhorte

2018/12213

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Brukerkontroll, tilgangsstyring, statistikk, tjenesteutvikling

Formålet med behandlingen

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrettet
 • Forvaltning av IT-system

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte

Hvor mange er registrert?

1000-10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • E-postadresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Gul – Intern

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • Ekstern skytjeneste som henter data fra gruppe i Cerebrum overført vha synkroniseringsklient. Overføring basert på samtykke.

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Feide bruker-ID
 • Brukernavn

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte
 • Ekstern databehandler

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Eklstern skyleverandør - Google

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Ja: Google

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Ja: Google

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Ja, til land utenfor EU/EØS

Hvilket land overføres det personopplysninger til?: USA, kan være fler

dataExternalPersonalDataOutsideEuEeaTransferBasis-YES-OUTSIDE-EU-EEA

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 1. desember 2018.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Underavdeling for brukernære tjenester

Behandlingens tidsperiode

1. november 2018 –

Sist endret

16. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger