Lynmeldinger (Chat, XMPP)

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Lynmeldinger

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester
 • Brukere som blir invitert inn i rom/samtaler

Hvor mange er registrert?

0-99

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • IP-adresse
 • Brukernavn, kallenavn/avatar, medlemskap i chat-rom identifisert med tittel og beskrivelse/formål

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • brukernavn ved UiO, eller annen institusjon

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte
 • Studenter

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Nei

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei: Ikke kommet så langt enda.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Sist endret

6. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger