Lynmeldinger - Mattermost

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Lynmeldinger for definerte grupperinger ved UiO

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene slettes etter endt behandling: Når bruker avvikles ved UiO.

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte

Hvor mange er registrert?

1000-10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • E-postadresse
 • Lyd/bilde/video
 • IP-adresse
 • Brukernavn, kallenavn/«nick», medlemskap i praterom identifisert med tittel og beskrivelse/formål

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Brukernavn ved UiO

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Nei

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei: Er under arbeid

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Behandlingens tidsperiode

1. november 2018 –

Sist endret

6. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger