Lynmeldinger - Mattermost

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

  • Lynmeldinger for USIT og lokal-IT

Rettslig grunnlag for behandlingen

  • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

  • Ansatte

Hvor mange er registrert?

0-99

Hvilke opplysninger samles inn?

  • Navn
  • E-postadresse
  • Lyd/bilde/video
  • IP-adresse
  • Brukernavn, kallenavn/«nick», medlemskap i praterom identifisert med tittel og beskrivelse/formål

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

  • Brukernavn ved UiO

Hvem skal bruke dataene?

  • Ansatte

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei: Er under arbeid

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Behandlingens tidsperiode

1. november 2018 –

Sist endret

15. mars 2019

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger