SCCM

Om behandlingen

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Systemet er avhengig av å vite hvem som benytter IT tjenester for å kunne håndtere tilganger og lisenser.

Formålet med behandlingen

 • Forvaltning av IT-system

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • UiO har en berettiget interesse i å behandle opplysninger som veier tyngre enn personvernhensynet
  • UiO må sikre at IT resursene kun er tilgjengelige for brukere ved UiO

Tidspunkt for sletting og arkivering

Datene slettes fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester

Hvor mange er registrert?

Flere enn 10 000

Hvilke opplysninger samles inn?

 • IP-adresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Gul – Intern

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • Pålogging på Windows klienter og tjenere ved UiO

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Ikke direkte identifiserbar personidentifikator

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Lagringstjenester

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Nei

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 12. februar 2019.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Tor Fuglerud

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Behandlingens tidsperiode

18. februar 2014 –

Sist endret

4. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger