SMS-tjenesten

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrettet
 • SMS-tjenesten gjør bare utsendelse av SMS, hvorfor SMS'en skal sendes ut er mer relatert til det systemet som initierer den.

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

 • Studenter
 • Ansatte
 • Gjester
 • Enhver som av en eller annen grunn får sms fra et av våre systemer som bruker SMS.

Hvor mange er registrert?

0-99

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • Telefonnummer

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • telefonnummer mobil

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte
 • Studenter
 • Ekstern databehandler

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Ja: Den eksterne operatøren, for tiden Link Mobility, får mobilnummeret og meldingen som skal sendes.

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Ja: Den eksterne operatøren, for tiden Link Mobility, får mobilnummeret og meldingen som skal sendes.

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Ja, til land utenfor EU/EØS

Hvilket land overføres det personopplysninger til?: SMS-meldingene sendes til mottakere i de lang der de har abonnementet sitt, hvor nå dette måtte være.

Det systemet som initierer SMS-utsendingen har fått mobilnummeret fra den enkelte for dette formålet.

Er risikovurdering foretatt?

Nei: Ikke rukket enda.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Bård Henry Moum Jakobsen

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Sist endret

6. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger