UHMX

Om behandlingen

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Det samles inn nødvendig informasjon for å kunne videreformidle e-postmeldinger, samt logger for å kunne opprettholde normal drift.

Formålet med behandlingen

  • Forvaltning av IT-system

Rettslig grunnlag for behandlingen

  • Avtale

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene slettes etter endt behandling: Innhold slettes fortløpende, logg med assender- og mottakeradresse, hostnavn og IP-adresse for avsender- og mottakersystem lagres på disk i 30 dager på disk, deretter i backup med standardtid.

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

  • Institusjoner i UH-sektoren som betaler for tjenesten

Hvor mange er registrert?

0-99

Hvilke opplysninger samles inn?

  • E-postadresse
  • IP-adresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Grønn – Åpen eller fritt tilgjengelig

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

  • Header-del av e-post, samt LDAP-oppslag mot kunders katalog

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

  • e-postadresse

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

  • Logger på tjenere

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Brukes det eksterne databehandlere eller underdatabehandlere?

Ja: Uninett, Spamhaus og SURBL

Overføres eller sendes det personopplysninger til utlandet?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Ja: Gjennomført 5. april 2018.

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Marte Svalastoga

Ansvarlig enhet

Seksjon for klientnær drift

Behandlingens tidsperiode

4. april 2016 –

Sist endret

3. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger