MUSIT

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

  • MuseumsIT

Rettslig grunnlag for behandlingen

Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvilken gruppe tilhører de registrerte?

  • Ansatte
  • Musit-brukere (UiS, NTNU, UiT, UiA, UiB ansatte)

Hvor mange er registrert?

0-99

Hvilke opplysninger samles inn?

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Ja

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

  • Feide bruker-ID
  • Annen direkte identifiserbar personidentifikator

Hvem skal bruke dataene?

  • Ansatte

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei

Kontaktperson

Gard O Sundby Thomassen

Ansvarlig enhet

Universitetets senter for informasjonsteknologi

Sist endret

15. mars 2019

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger