Publikasjonsplaner - blogg, nettsaker, egne serier

Om behandlingen

Hvorfor har du behov for å samle inn opplysningene?

Planlegge hvilke blogginnlegg, nettsaker og andre publikasjoner som skal publiseres fremover. Redaksjonelt behov.

Formålet med behandlingen

 • Forskningsadministrasjon

Rettslig grunnlag for behandlingen

 • UiO har en berettiget interesse i å behandle opplysninger som veier tyngre enn personvernhensynet
  • Redaksjonelt behov for planlegging av publikasjoner

Tidspunkt for sletting og arkivering

Datene slettes fortløpende

Datamaterialet

Hvor mange er registrert?

100-999

Hvilke opplysninger samles inn?

 • Navn
 • E-postadresse
 • Tittel på publikasjon

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Gul – Intern

Hvilke metoder, datakilder og verktøy blir brukt til innsamling av personopplysninger?

 • Varierer, e-post, samtaler, nettisder

Informasjonssikkerhet

Hvilken personidentifikator brukes?

 • Ikke direkte identifiserbar personidentifikator

Hvem skal bruke dataene?

 • Ansatte

Hvor registreres, oppbevares og bearbeides personopplysningene?

 • Lagring på Mac, PC eller harddisk
 • E-post

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Endre Stangeby

Ansvarlig enhet

ARENA Senter for europaforskning

Behandlingens tidsperiode

1. januar 2017 –

Sist endret

4. september 2020

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger