Adresseliste emeriti

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

  • Ansattrettet

Rettslig grunnlag for behandlingen

  • Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvor mange er registrert?

0-99

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Grønn – Åpen eller fritt tilgjengelig

Informasjonssikkerhet

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei

Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)?

Nei

Kontaktperson

Nina Rundgren

Ansvarlig enhet

Sosialantropologisk institutt

Sist endret

15. mars 2019

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger