English version of this page

Om personvernombudet

Personvernombudet er ansatt ved UiO, men har en uavhengig stilling i sitt arbeid. Det vil si at ombudet ikke er underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når den utfører sin rolle som ombud. 

Oppgavene til personvernombudet er som følger:

  • bistå UiO med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger, kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og påpeke eventuelle brudd på regelverket dersom dette oppdages
  • bistå enkeltpersoner, som er registrert med personopplysninger hos UiO, med å ivareta deres rettigheter
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av den.

Personvernombudets instruks finner du her.

Publisert 11. jan. 2019 15:19 - Sist endret 22. mai 2019 08:55