English version of this page

Lyd, bilde og video ved UiO

Fotografer og foto-tjenester

Bruksområde og samtykke for ansatteportretter

Om hvor bildene brukes og om samtykke versus berettiget interesse fra arbeidsgiver for å ha slike bilder på nett.

Samtykkeerklæring

Kjøp av fototjenester

Du står fritt til å velge ekstern fotograf. Innkjøpet må følge UiOs anskaffelsesregler og vilkår for innkjøp av fototjenester.

Filming og fotografering på UiO

UiO tillater filming og fotografering på universitetets eiendom. Hvordan dette organiseres praktisk, kommer an på hvilke type produksjon det gjelder.

Videoproduksjon

Trenger du hjelp til produksjon av video til forskningsformidling, undervisning, informasjon eller allmennrettet kommunikasjon? Se hvem du kan kontakte

Institutt for klinisk medisin har en egen foto- og videotjeneste.

Odontologisk fakultet tilbyr video til undervisning, forskningsformidling etc.

IT-tjenester for lyd, bilde og video

Programvare, utstyr, veiledninger, rådgivning, webcast, podcast etc.