Bilder og samtykke ved bruk av UiO:Bildearkiv

GDPR som trodde i kraft i Norge 1. juli, 2019. Det betyr i praksis at det er strengere regler for oppbevaring av personlige data. Brukerne får også to nye viktige rettigheter: Rett til tilgang og rett til å slette.

Dette inkluderer også bilder tatt av personer. 

Alle bilder som legges inn i UiO:Bildearkiv skal inneholde informasjon om samtykke og eventuelle begrensinger dette gir.

Det skal som hovedregel innhentes samtykke fra alle som fotograferes.
Unntak for regelen er § 45 bokstav c i Åndsverkloven.

UiO skal i utgangspunktet ha alle rettigheter knyttet til et foto som er lastet opp i arkivet.
Ved videre bruke skal alle bilder kreditteres. Foto: Anders Lien/UiO.

Situasjoner hvor samtykke ikke er påkrevd:

  • Fotoet har aktuell og allmenn interesse
  • Personen/ene som er avbildet er mindre viktig enn hovedinnholdet i fotoet
  • Fotoet viser forsamlinger, utendørs folketog eller hendelser som har allmenn interesse

Mange av våre arrangementer regnes som offentlige arrangementer og kan derfor være av allmenn interesse, disse vil omfattes av unntaksreglene.

Bildet er fra Universitetshagen i forbindelsen velkomstseremonien for nye studenter på Universitetsplassen. Foto: Terje Heiestad/UiO

Nærbilder av personer krever imidlertid samtykke. 

Hva som er et portrett, og hva som er et situasjonsbilde kan ofte være et definisjonsspørsmål. Innhent derfor alltid samtykke dersom du er i tvil.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

Er personen en del av arrangementet (underholdning, inviterte talere etc), kan foto tas uten skriftlig samtykke.

Foto: Francesco Saggio/UiO
 

Praksis

Ansatte i arbeidssituasjon

Praksis: Skriftlig samtykke.
Legg inn et eget felt i ansettelses- og feltkontrakter hvor man gir samtykke. Dette kan da legges inn i metadatafeltet "Merknad" når bildet lastes inn i arkivet.

Illustrasjonsfoto

Praksis: Skriftlig samtykke.

  1. Illustrasjonsbilder tas ved bruk av «modeller» som illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).
  2. På et arrangement kan det for eksempel avtaltes med enkelte deltakere om at de figurerer som modeller for å få tatt gode situasjons-nærbilder uten å måtte spørre mange forskjellige i mengden.

Events og arrangementer

Ved påmelding og all info vedrørende arrangementet, informeres det om at at UiOs fotografer vil være til sted å dokumenter arrangementet for mulig senere bruk UiOs offisielle kanaler.»

Samtykkeskjema

UiO:Bildearkivs samtykkeskjema kan lastes ned her. Bruk word-dokumentet for å redigere/definere dersom samtykke krever det.

Dokumentasjon av samtykke

UiO:Bildearkiv jobber med å finne fram til en digital løsning for å koble samtykkeskjema med foto. Inntil det er på plass anbefaler vi å lagre signerte samtykkeskjema skriftlig eller som et pdf-dokument med referansenummer som kan legges inn som metadata ved opplastning til arkivet.

Risikovurderinger

Enkelte personer må av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene. Vi kan da opprette og opplyse tydelig om at det er bildefrie soner ved arrangementet.

Slette bilder

Hver enkelt har rett til å be om å få bilder slettet i ettertid gjennom å henvende seg til bildearkivet@admin.uio.no

Publisert 25. nov. 2019 13:04 - Sist endret 25. nov. 2019 13:43