Film og strømming

Levende bilder kan være en effektiv måte å formidle forskning på. Men det er viktig å vurdere om dette er riktig medium for å nå din målgruppe.

Hvilket format du vil bruke, avhenger av blant annet målgruppe, hva du ønsker å formidle og ikke minst resurser. Større produksjoner koster mye penger og du må ha tid til å følge opp produksjonen og kvalitetssikre innhold. Men det finnes også små produksjonsformater som relativt enkelt kan lages med de fleste smarttelefoner.

Hvis du skal bruke sosiale medier som kanal bør du vurdere å sette av penger til spredning, såkalt fremming (boosting), i tillegg til selve produksjonen. Når du fremmer innhold på for eksempel Facebook kan du også segmentere, altså spisse fremmingen mot bestemte målgrupper etter blant annet kjønn, alder, geografi, interesser osv. Hvis du fremmer innhold når du langt flere, i tillegg til å treffe sikrere de målgruppene du ønsker å nå.

Kortere og lengre filmformater

En videoproduksjon kan være alt fra en større dokumentar til casepresentasjoner, informasjonsfilmer, feltopptak, forelesninger og annen forskningsformidling. Det kan også være små produksjoner for eksempel i form av korte intervjuer eller presentasjoner.

  • Du kan benytte deg av profesjonelle produksjoner. Men du kan også velge et amatørformat på din produksjon – ofte kan det fungere like godt, særlig i sosiale medier.
  • Filmer kan legges ut på nett, både på egne nettsider og i eksterne videoplattformer som Youtube og Vimeo.
  • Korte formater egner seg godt for sosiale medier. En større produksjon kan i noen tilfeller bli brukt av TV-kanaler som for eksempel NRK Kunnskapskanalen.

Strømming

Direkte strømming egner seg hvis du har et arrangement som er interessant for et større publikum å følge direkte. Det som strømmes kan også tas opp og legges ut som video i etterkant. Strømming kan gjøres både via egne nettsider og eksterne sider, for eksempel samarbeidende institusjoner eller eksterne medieaktører. I tillegg kan du sende direkte via sosiale medier.

Hvor kan du få råd og hjelp

Korte, enkle produksjoner er det mulig å lage selv. De fleste smarttelefoner har både kamera og tilgjengelige app’er som kan brukes på en relativt enkel måte. Du kan også spørre kommunikasjonsmedarbeideren på din enhet om råd, og muligens bistand, til å lage enkel film.

Til større produksjoner vil du trenge ekstern hjelp. Uansett er det å anbefale at du drøfter bruk av film og format med kommunikasjonsmedarbeideren på din enhet før du går til det skritt å kontakte leverandørene under.

  • UiO har innkjøpsavtaler for kommunikasjonstjenester som kan benyttes.
  • I tillegg tilbyr UniMedia ved UV-fakultetet bistand til ulike produksjoner i forsknings- og undervisningsøyemed.
  • USIT tilbyr også et bredt spekter av tjenester knyttet til film, video og strømming.

I og med at valg av produksjonsformat kan bety store kostnader, bør slike vurderinger gjøres i en fase hvor det er mulig å legge det inn i prosjektets budsjett. Husk at UiO har rammeavtaler som regulerer innkjøp over en viss verdi.

Publisert 25. jan. 2017 08:56 - Sist endret 4. jan. 2019 12:56