English version of this page

Fototjenester

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Vi utfører alle typer fotooppdrag:

  • Klinisk fotografering
  • Illustrasjonsbilder
  • Portretter og gruppebilder
  • Utstyr
  • Reproduksjon og skanning

Leveringstid er 1-5 dager. Vi oppfordrer til å gjøre avtale for oppdrag som haster eller er svært omfattende.

Klinisk fotografering

Vi tar kliniske foto av pasienter, operasjoner, undersøkelser osv. til bruk i forskning og undervisning. Pasientfotografering kan gjøres i vårt studio eller ute på avdelingen. Alle kliniske foto tas etter internasjonale retningslinjer.

I vårt studio kan vi også fotografere pasienter i reflektert infrarødt (IR) og ultrafiolett lys (UV).

Se brukerveiledning for bestilling av klinisk fotografering i eHåndboken. Fotorekvisisjonen kan også lastes ned her (pdf).

Kliniske oppdrag på andre sykehuslokasjoner enn Rikshospitalet må avtales i god tid på telefon 23072820.

Illustrasjonsbilder

Vi tar illustrasjons-/miljøbilder av alt fra laboratorie- og forsøksarbeid til fotografering av utstyr, interiør og eksteriør.

Portretter og gruppebilder

Vi tar både gruppe- og portrettbilder til bruk i anegalleri, på nett, i tidsskrift osv. Ute- eller innendørs. I vårt studio eller på "location".

Ph.d.-portretter faktureres bestillende institutt/avdeling.

Reproduksjon og skanning

Vi kan skanne alt av lysbilder, negativer og  papirfoto.

Gamle tidsskrifter, bøker, røntgenbilder, maleri og annet som ikke får plass i en vanlig skanner kan vi avfotografere.

Publisert 6. jan. 2015 12:51 - Sist endret 1. juni 2022 09:57