Vilkår for innkjøp av fototjenester

Du står fritt til velge fotograf selv, men må følge regelverket for anskaffelser.

Anskaffelser uten rammeavtale

Slik gjennomfører du en anskaffelsesprosess. For kjøp over 100 000 kroner gjelder egne anbudsregler.

Spesielle vilkår for fototjenester

Disse vilkårene skal innarbeides i kontrakten med fotograf:

  1. UiO skal ha fulle rettigheter til videre bruk av bildene i UiO-sammenheng.
  2. Fotografen skal sørge for utvelgelse, samt navngivning/ merking av bilder i samråd med oppdragsgiver.
  3. Fotografen skal sørge for rettighetsavklaringer og samtykkeerklæringer fra avfotograferte personer der det er påkrevet.
  4. Bildene skal leveres digitalt, ferdig behandlet i henhold til avtale med oppdragsgiver og i ønsket format og størrelse.
  5. Leveringstid skal kunne være senest en uke etter at fotograferingen har funnet sted.
  6. Bildene skal benyttes i UiO-sammenheng, dvs. på uio.no, i UiOs trykte medier/publikasjoner, kampanje- og reklamemateriell og i UiOs bildearkiv.

Kontakt

Publisert 10. juni 2016 11:02 - Sist endret 4. nov. 2019 12:19