For administrasjonen: Bestilling av foto

Foto av nyansatte bør tas så raskt som mulig. Erfaringen viser at det kan ta lang tid å få tatt bilde dersom dette ikke gjøres raskt.

Rutiner for bestilling av foto:

Administrativ leder eller lokal nettredaktør kontakter fotografene Lasse Moer eller Tron Trondal i fakultetsadministrasjonen for å avtale fotografering.

Fast tid: Fotografene har en fast dag i uken for personfoto: onsdager kl. 13:00-14:00. Sted: Det permanente studioet er i medierommet i tredje etasje i Eilert Sundts hus, samme etasje som fakultetsadministrasjonen.

Du må likevel alltid gjøre avtale med fotografene. Du kan altså ikke be personen om å møte opp uten å gi beskjed på forhånd. Andre tider kan avtales hvis dette ikke passer.

Viktig: Brukernavnet til den ansatte oppgis samtidig med bestillingen.

Etter at bildet er tatt:

Fotografen sender det ferdige bildet til enheten. Enheten har ansvaret for å legge ut bildet på personsiden til den ansatte.

Spesielt for administrativ leder:

Enhetene bes om å sørge for at alle ansatte har bilde på sin ansattside. For nyansatte bør dette gjøres så raskt som mulig. Det er enhetens administrative leder som har ansvaret for at alle ansatte har bilde av seg selv. Ansatte har anledning til å reservere seg mot å bli fotografert.

For å kvalitetssikre ansattbilder på SV-fakultetets nettsider, er det viktig at bildene tas etter bestemte regler. De faste fotografene ivaretar disse reglene.

Spesielt for lokal nettredaktør:

Bildet kommer fra fotografen i to versjoner: et lavoppløsbilde for nett og et høyoppløs bilde til pressebruk. Begge bildene legges ut på personsiden.

NB: du må opprette lenke til pressebildet, da dette ikke skjer automatisk.

Om kreditering av bilder:

Pressebilder kan brukes fritt, men skal alltid krediteres. Til alle som ønsker å bruke bildet må du si fra om at navn på fotograf og/eller UiO skal oppgis sammen med bildet.

Bilder som legges på våre sider, skal ha kreditering oppgitt slik:

 • Hvis fotografens navn er kjent, skriv slik: Foto: <fotograf>
 • Hvis fotografen er ukjent, skriv slik: Foto: UiO.

Om navning av bildefilene: 

 • Lavoppløsbildet skal navnes slik: <brukernavn>.jpg
 • Høyoppløsbildet skal navnes slik: <fornavn>-<etternavn>-<årstall>-<UiO eller fotografens navn>.jpg

Eksempler på korrekt navning av høyoppløs bilde:

 • “knut-heidar-2011-foto-ram-gupta.jpg”
 • “knut-heidar-2011-uio.jpg”

Eksempler på ikke-korrekt navning:

 • «knut heidar.jpg» (ikke mellomrom, dette er en vanlig feil)
 • «knut_heidar_2011.jpg» (ikke underscore)

Merk:

 • Mellomrom skal aldri forekomme i filnavnet.
 • Mellomrom erstattes med bindestrek: “-”.
 • Ikke bruk underscore: “_”
 • Ikke bruk spesialtegn “. , /”  eller særnorske tegn.

 

Om bruk av bilder på nett på uio.no

 

Opphavsrett på Universitetet i Oslos nettsider

 

[Retningslinjer vedtatt av avdelingsledermøtet (SV) 31.8.2011]

 

Publisert 16. des. 2014 12:50 - Sist endret 9. okt. 2015 17:24