GDPR for kommunikasjonsrådgivere

For kommunikasjonsrådgivere som behandler personopplysninger på ulike måter. Bilder, strømming, påmeldingslister, nyhetsbrev med mer. Oppdatert og i tråd med den nye personvernloven fra 2018 (GDPR).

Spørsmål? Eller savner du noe?

Vi er interessert i tilbakemeldinger på både innhold og språk. Mangler det noe? Er det noe som er utydelig eller vanskelig å forstå. Ta kontakt med Hege Svanes i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt: hege.svanes@admin.uio.no