Interne nyheter

For de fleste fakultetene på UiO er nyheter under For ansatte en viktig eller den viktigste kanalen for informasjon til ansatte.

Treffe med sakene

De fleste har begrenset kapasitet til å arbeide med internkommunikasjon. Desto viktigere er det å treffe godt med de sakene du eller din enhet produserer. Les mer om redaksjonsarbeid.

  • Hvilke stoffområder som treffer best kan variere mellom enhetene. Skaff deg kunnskap gjennom å måle besøkstall!
  • Godt vinklede saker blir mest lest. Bruk tid på tittel og ingress, og anvend nyhetskriteriene når du skriver (wikipedia.org) - selv om mange av sakene ikke er nyheter i medienes forstand.
  • Relevans for leseren er første bud. Interne saker må ha høy "what`s in it for me"-faktor. Velg e-post, møte eller en annen kanal dersom saken ikke er relevant for mange.
  • Forutsigbarhet er viktig for travle ansatte. Folk må vite hva de får i hvilke kanaler. Nyhetsvarsling på faste tidspunkter fungerer godt mange steder.
  • Undersøkelser på UiO viser at ledelseskommunikasjon har størst interesse. Men temaene må berøre folk.
  • Faste spalter hvor ansatte kommer til orde gjør suksess ved flere enheter. Og de koster lite i form av redaksjonelt arbeid!
  • Skriv kort! Praktisk informasjon blir mer lest når sakene er korte og konsise. Husk at ansatte ikke leser interne nyheter på samme måte som når de setter seg ned med en avis.

Les mer om målinger av besøkstall på interne nett-nyheter.

Faste spalter

Hvis du skal etablere nye spalter eller forbedre en dere har, lær av erfaringer andre steder.

Faste spalter koster lite arbeid for redaksjonen, men bruk gjerne tid på å tipse ledelsen om aktuelle temaer for dem å skrive ledere om.

Noen ledelsesspalter:

Spalter med ansatte:

Nyhetsfeed på personlig For-ansatte-forside

Alle ansatte har nyhetsfeed på den personlige For ansatte-forsiden. Tre feeder er obligatoriske for alle. Det gjelder:

  • Nyheter fra UiO, inkludert Rektors blogg
  • Nyheter fra hovedenheten man er ansatt ved
  • Nyheter fra grunnenheten man er ansatt ved, hvis det finnes

I tillegg kan den enkelte ansatte legge til egne interne eller eksterne nyhetsfeeder. Mer om funksjonaliteten, se veiledning for For-ansatte-forsiden.

Alle enhetenes nyheter er nå plassert under enhetssidene: /for-ansatte/enhetssider/

Nyhetene blir liggende på forsiden i 30 dager.

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef HF
Publisert 31. mars 2014 08:39 - Sist endret 15. mars 2016 08:33