Velg kanaler

Det er mange forskjellige kanaler i bruk for intern kommunikasjon ved UiO, og informasjonspraksis varierer mellom enhetene. Det er viktig å gjøre en vurdering av hvilke kanaler som egner seg til hva.

Mange virksomheter utarbeider kanalkart for internkommunikasjon. Se eksempel på kanalkart (ppt)

Ansatte i sentrum

For ansatte er forutsigbarhet i intern kommunikasjon viktig:

 • Hvordan får jeg vite om beslutninger som berører meg?
 • Hvor må jeg følge med for å være oppdatert på finansieringsmuligheter for min prosjektide?
 • Hvem ble egentlig tilsatt i den stillingen som ble utlyst?
 • Hvordan kan jeg påvirke det store utviklingsprosjektet som foregår på min enhet?

Det er en fordel med klar praksis for hva som kommuniseres hvor: i interne nyheter på for ansatte-sidene, i epost eller på møter. Noen enheter har praksis for at informasjon som er relevant for mange gis i interne nyheter, med faste tidspunkter for epostvarsling.

Tips for kanalvalg

Tips når dere diskuterer intern kommunikasjon og hvordan dere bruker kanaler:

 • Skill mellom ulike typer av informasjon, for eksempel faglig, organisatorisk, administrativ, strategisk og sosial.
 • Skill mellom kanalbruk for ekstern kommunikasjon og kommunikasjon internt på enheten.
 • Hvordan kan dere bruke intern kommunikasjon til å bygge god kultur og spre god praksis?
 • Tenk gjennom hva som krever toveis kommunikasjon og involvering
 • Hvordan bør dere jobbe med budskap for at informasjonen oppleves relevant?
 • Hvilke kriterier avgjør om dere lykkes?
 • Hvilke ressurser har dere til å utføre kommunikasjonsarbeidet? Ikke sett i gang noe dere ikke har kapasitet til å følge opp.

 

Publisert 9. mai 2014 10:20 - Sist endret 27. juli 2017 08:59