Informasjonsarkitektur (IA) for UiOs nettsider

Hvor skal jeg plassere nettsiden?

Retningslinjer for plassering av innhold på UiOs nettsider.

IA-mal for fakultet

IA-mal for institutt

IA-mal for bibliotek

Andre IA-maler

IA fakultetsinnhold sentralt

Endringslogg

IA-malene er under kontinuerlig utvikling på bakgrunn av nye informasjonsbehov og tilbakemeldinger.