Retningslinjer for plassering av innhold på UiOs nettsider

Du skal følge UiOs IA-maler når du skal publisere nytt innhold.

IA-malene

Sjekkliste for plassering av nytt innhold eller for flytting av innhold

 • Er innholdet plassert i IA-malene? Bruk samme plassering og navngivning.
 • Vil du ha nytt innhold på nivå 1, 2 eller 3 i strukturen, eller endre informasjonsarkitekturen på disse nivåene? Spør alltid UiOs nettredaktør om råd om plassering og navngivning. Unntak: nye forskningsprosjekter, -grupper, arrangementer, aktuelt-saker og annet ytterligere innhold i etablerte mapper.
 • Vil du ha nytt innhold på nivå 4 og lavere, eller endre informasjonsarkitekturen på disse? Sjekk om tilsvarende innhold finnes på nivå 4 på sentrale nettsider direkte under uio.no. Hvis ja, bruk samme navngivning og plassering. For endringer som ikke er spesifisert i malene eller som ikke finnes på uio.no, spør din redaktør på fakultetet, museet eller UB. Endringer direkte under uio.no på nivå 4 sjekkes med UiOs nettredaktør.

Hovedprinsipper for plassering av innhold på UiOs nettsider

1. Er innholdet knyttet til et enkelt emne, emnegruppe, studieprogram eller utvekslingsavtale? Eller knyttet til tematikker som eksamen, registrerin, permisjon og tilrettelegging?

Da skal innholdet publiseres sentralt under uio.no/studier/

2. Er innholdet på engelsk?

Da skal innholdet plasseres under /english på enheten

3. Er innholdet kun interessant for ansatte ved enheten eller UiO?

Hvis ja, plasser dokumentet under "For ansatte" på uio.no/for-ansatte

4. Handler innholdet om et eller flere av hovedtemaene på nettstedet?

 • Studier
 • Forskning
 • Livet rundt studiene
 • Om enheten

Hvis ja, plasser innholdet i den kategorien det handler mest om.

5. Er innholdet knyttet til en enkelt person?

Da kan innholdet plasseres i personmappen til den ansatte under "Personer"

6. Er innholdet knyttet til en tjeneste eller et verktøy innen en av disse kategoriene?

 • IT-tjenester
 • Bibliotek
 • Publikumstjenester (for fysiske tjenester som tannlegetime, juridisk rådgivning osv.)
 • Kunnskapsressurser (for ressurser som periodesystemet, bokmål/nynorskordboka osv.)

Hvis ja, plasser innholdet under "Tjenester og verktøy" i den kategorien det passer best.

Publisert 1. apr. 2014 16:12 - Sist endret 5. feb. 2018 18:07