Statistikk- og analyseveiledning Google Analytics

Det finnes mange veiledninger på nett og Google tilbyr ulike former for opplæring.Vi har laget en veiledning til noen av de mest brukte funksjonene.

Tilgang til Google analytics

Rutine for oppretting av bruker i Google analytics

Velg profil og tidsperiode

Velg profil

Etter pålogging på http://analytics.google.com må du velge hvilken profil du skal se på. Ikke alle har tilgang til alle profilene. Hvis du ikke får logget på, eller ikke har brukernavn og passord, ta kontakt med din nettredaktør.

uio.no-felles

UiO-felles gir deg tilgang på tall fra alle enhetene ved UiO

Fakultets- og enhetsprofil

Inneholder data kun for nettsider under fakultetets- eller enhetens subdomene (hf.uio.no, sum.uio.no, usit.uio.no osv.). OBS: ønsker du å se på hvordan brukerne navigerer, kan du ikke alltid bruke disse rapportene. De registrerer ikke om brukere har klikket seg fra for eksempel uio.no til hf.uio.no, og så til sv.uio.no. Enhetsrapportene måler kun trafikk internt på subdomenet.

Hvilke profiler du skal bruke

Bruk Default-profilen. Hvis du bare vil se trafikk fra uio-nettverk, velg internal traffic. Hvis du bare vil se trafikk fra eksterne nettverk, velg external traffic.

På uio.no har vi noen subset-profiler, som viser kun studie-innhold (emner og programmer), på norsk og engelsk.

Velg måleperiode

Du velger måleperiode i kalenderen oppe til høyre. Du kan velge hele måneder eller år, eller du kan sette start- og sluttdato for perioden du ønsker å finne tall fra. Du kan også velge å få sammenlignende tall med en tidligere periode for noen av rapportene. Husk å velge "Apply" etter at du har satt start- og sluttdato.

Hvordan navigere i Google Analytics (GA)

Når du har valgt dato for måleperiode og rapporttype, vil resterende navigasjon som regel foregå i venstre meny og i midtfeltet, i samme felt som tallene vises. Klikk i menyer og på piler, mapper og filer. Back-knappen kan brukes til å gå tilbake til forrige rapport.

Språk

Det kan være lurt å bruke engelsk språk i GA. Det vil gjøre det enklere å søke etter forklaringer etc. hvis du lurer på noe underveis. Oversettelsene til norsk er noen ganger litt merkelige, og kan gjøre det vanskeligere å forstå hva dataene betyr.

Søk i GA etter sider og mapper

I mange av rapportene i GA kan du søke etter eller sortere ut bestemt innhold du er på utkikk etter. Søkefeltet ligger til høyre over innholdet.

Du kan enten skrive inn hele url´en eller deler av en url for å finne frem til nettsiden du leter etter. Bruk denne formen: /www.uio.no/studier/index.html . Skriver du deler av en url, vil du få opp alle nettsider med den delen i sin url. For eksempel vil du få opp alle nettsider som ligger i studieprogrammapper hvis du skriver inn /www.uio.no/studier/program/.

Velg avansert søk om du vil inkludere eller ekskludere ting.

Ved hjelp av spesialtegn og kombinasjoner av tegn (regular expressions) kan du gjøre avanserte søk og sorteringer. Her er noen eksempler:

 • /= Hvis /for-ansatte/ får du alt som ligger i mappene /for-ansatte/
 • Hvis du skal kombindere søk etter to ting: velg advanced search, og i stedet for containing, velg matching RegExp. Deretter skriver du inn de to søkene i hver sin parantes, med | i mellom. Eksempel: (forskning/aktuelt/aktuelle-saker)|(research/news-and-events/news)

Hvilke tall kan du finne?

GA er delt i tre hovedområder:

 • Audience - brukerne: hva kan vi få vite om dem; hvem er de, geografi, platform etc.
 • Acquisition - hvordan kom brukerne inn på sidene: via søk, henvisninger, sosiale media, navigasjon etc.
 • Behaviour - bruken av innholdet: oversikt over innhold, besøkstall, søkeord, landings-sider etc.

Audience - hvem er brukerne

Antall besøkende (visitors)

En "visitor" er en enkelt bruker. En "Returning visitor" er en bruker som har besøkt nettsidene våre minst en gang før.

Gå på audience og overview for en oversikt.

Merk at tallene er mest interessante og korrekte for en enkeltstående dag. Hvis du ser på en periode, for eksempel en uke, vær obs på at samme person kan ha vært inne på nettsiden hver dag. Ergo er ikke nødvendigvis antallet unike brukere korrekt når du ser på mer enn en enkelt dag.

Nye og returnerende brukere

Velg Behavior --> New vs. returning

"New" er de besøkende som tidligere aldri har vært på vårt nettsted, mens "returning" er de som en eller annen gang (før den angitte tidsperioden) har besøkt nettstedet.

Tallene er angitt i antall sessions /besøk.

Geografisk sted (Geo)

Hvis du vil se for hele domenet: Audience --> Geo

"Geo" gir oversikt over antall besøk/visits fordelt på land eller by. Og du kan se hvilke nettleser-språk brukerne har.

Hvis du vil se for en enkelt nettside: gå via Behavior > content -->  all pages og finn/søk opp siden. Klikk på "Secondary dimensions", og velg "Users" og så enten "City", "Country", "Continent" etc.

Nettverk (Network)

Hvis du vil se for hele domenet: Audience --> Technology --> Network

Besøk/visits sortert etter hvilket nettverk brukerne har benyttet. Her kan du se hvor mange av besøkene som ble gjort fra datamaskiner på UiO campus ("University of Oslo Norway" og "University of Oslo").

Hvis du vil se for en enkelt nettside: gå via Behavior > content -->  all pages og finn/søk opp siden. Klikk på "Secondary dimensions", og velg "Users" og "Network domain".

Hvilke bedrifter/organisasjoner/domener kommer trafikken fra? (Referrals)

Hvis du vil se for hele domenet: Acquisition--> All traffic --> Referrals

Først listes hvilket domene brukeren kommer fra (nrk.no, ntnu.no, dep.no osv.). Klikk på hvert domene, så får du se liste over hvilke mapper og sider brukerne kommer fra.

Hvis du skal se for en enkelt side, klikk på "Secondary dimensions", og velg "Acquisition" og "Referral path".

Acquisition: Hvor kommer brukeren fra?

Hvilke sider kommer trafikken fra? Google? Eller andre nettsteder?

Hvis du vil se for hele domenet:

Velg Acquisition --> all traffic

Hvis du vil se om de kommer fra e-post, søk etc: velg channel

Hvis du vil se på en enkelt side, gå via behaviour--> all pages og finn siden. Velg "Secondary dimensions". Velg ”Source-medium”.

Hva betyr [organic], [referral], [direct] og [none]

[organic]: besøkende fra søkemotorer
[referral]: besøkende via lenker
(direct)[(none)]: besøkende som skrev inn URL direkte i browser

NB: Trafikk til enkeltsider på uio.no fra for eksempel facebook og google kan vi ikke måle per nå. Så når vi ser at det er mellom 40-50 prosent som kommer fra google inn på en enkelt nettside, betyr det ikke nødvendigvis at de har gått direkte fra et google-søk og til den nettsiden, men at de opprinnelig i besøket kom fra google. De kan altså ha søkt på uio på google, kommet på vår forside, for så ha gått videre inn på en enkelt side etc.

Hvor mange kommer fra ulike lenker på nettside, fra sosiale medier eller i e-post (nyhetsbrev) e.l?

Hvis en lenke til uio.no blir distribuert i et nyhetsbrev e.l., er det interessant å se hvor stor effekt dette har. For å kunne spore dette, kan du i e-posten legge til et spørsmålstegn og Kilde=valgfrittord etter url-en, på denne formen: uio.no/innhold/artikkel.html?kilde=valgfrittord.

Det er også mulig å legge til spørsmålstegn og Kilde=valgfrittord etter url-en for å sammenlikne bruken av ulike lenketekster inn til en nettside fra en annen.

Hvis du har lagt inn ?kilde=valgfrittord bak URL-en, så blir dette en egen URL. I GA finner du igjen data om hvor mange som klikker på lenken under Behaviour --> Site Content -->All pages. Søk på URL-en (minus spørsmålstegnet og valgfritt ord).

Har du lagt til mange forskjellige parametre for å måle forskjellige lenker inn til samme nettside, vil alle disse listes opp her, med tall for hvor mange som har klikket på de ulike lenkene.

NB: for å få totalt besøktstall for en side, må du da legge sammen tallene for besøk på URL-en, besøk på URL-en med ?kilde=xxx etc.

Har du lagt inn UTM-koder etter å ha brukt Googles verktøy for å generere parameteret, vil du under Acqusition --> Campaigns --> All campaigns finne igjen tallene.NB: disse tallene vil ikke vise korrekt antall klikk fra lenken, siden de også tar med besøk som noen som en gang klikket på lenken gjør en annen gang på UiOs nettsider. For å få riktig tall, må du legge til Landing page som Secondary dimension, slik at du kun får tallet på de som går rett inn på nettsiden via lenken. Hvis du primært er interessert i å vite hvor mange som klikket på en lenke, så legg uansett til en unik URL, på formen ?kilde=valgrittord, før UTM-kodene, for enkel gjenfinnbarhet av tallene i Behavior-rapporten.

Behaviour - bruken av innholdet

Besøkstall (visits), mest og minst brukte sider (site content)

Du kan finne besøktallene på flere måter under "Behaviour".

Velg site content --> all pages 

eller site content --> content Drilldown

I all pages-mappen finner du besøkstall for hver enkelt nettside, rangert etter mest-til-minst besøk. Bruk evt. søk til å søke etter bestemte nettsider, eller alle sider i en mappe.

Du kan ikke se sider som ikke har vært besøkt i perioden.

Velg Content Drilldown om du vil finne besøkstall for mapper eller navigere deg via mapper til enkelte nettsider.

Et besøk/visit (eller bruker-sesjon) regnes fra når en bruker har gått inn på en nettside under uio.no, til vedkommende forlater vårt nettsted igjen eller lukker nettleseren. En bruker kan være innom mange sider på uio.no i løpet av ett besøk.

Hvis en bruker ikke foretar seg noe på 30 minutter, "termineres" sesjonen, og GA registrerer et besøk. Hvis brukeren etter de 30 minuttene beveger seg igjen på vårt nettsted, registreres dette som nok et nytt besøk.

Hvor mange ganger har en fil (pdf, jpg o.l.) blitt sett?

Velg site content --> all pages og søk på .pdf eller filnavnet du vil sjekke.

NB: disse tallene vet vi ikke helt om stemmer! Bruk gjerne Urchin for å sammenlikne, tallene i Urchin skal være mer nøyaktige når det gjelder filer.

Antall sidevisninger (pageviews)

Tallene finner du på samme måte som besøkstallene.

Forskjellen mellom besøk, besøkende og sidevisninger: Hvis du går inn på uio.no/index.html en gang hver dag i en uke, så er du 1 unik besøkende den uka, du har 7 besøk(visits) og evt. enda flere pageviews (sidevisninger), hvis du har gått frem og tilbake mellom index-siden og andre nettsider mens du var inne på uio.no.

Unike sidevisninger (unique pageviews)

Per besøk så kan du ha besøkt samme side flere ganger, for eksempel forsiden til uio.no. Siden får da kun en unik sidevisning, men flere sidevisninger.

Gjennomsnittstid for besøk (average time)

Tallene finner du på samme måte som for besøkstallene. Gjennomsnittlig tid brukerne har oppholdt seg på en nettside. Gjennomsnittet regnes ut fra alle visits en enkelt side eller mappe har hatt i løpet av en bestemt tidsperiode.

Entrances

Hvor mange ganger siden ble gått inn på direkte (for eksempel via søk, lenke etc), uten at brukeren har vært på en annen side på uio.no først.

Bounce rate

Bounce betyr at brukeren direkte forlater nettstedet, uten å gå til noen annen nettside på nettstedet.  "Bounce-rate" er prosentandelen av innganger på siden som resulterte i "bounces".

Hvor forlater brukeren nettstedet (exits)

Hvilke sider forlater brukerne nettstedet fra. %Exit finner du sammen med besøkstallene: hvor mange forlot nettstedet fra denne siden.

Oppsummering for nettsted: besøkstall, besøkende, nye vs. tidligere besøkende, bounce rate, besøkstid (Site Summary)

Velg overview

Totaltall for hele domenet/profilen. felles-uio.no gir tall for hele uio.no inklusive fakultet- og museums-nettsidene etc.

Hva blir søkt på

For å finne ut hva brukerne søker på i personsøk-feltet, emnesøk-feltet og det generelle søkefeltet, gå på Behaviour --> site content --> All pages. Velg Secondary dimension, og search-type. da får du opp alle søkefelt som er brukt på alle sider. Gå på "Advanced filter" hvis du bare vil se for ett søkefelt, og inkluder sider som inneholder enten

 • search-emne
 • searchuio
 • person-search

Søkeord

Søkeord brukt på søk på egne nettsider

Behaviour --> Site search --> Search terms

"Search terms" angir hvilke søkeord som har blitt benyttet på nettstedet vårt. Klikk på hvert enkelt søkeord for å se hvilke sider det er søkt opp fra. 

Hvis du vil se hva brukerne har søkt etter i de ulike feltene på forsidene ("searchuio" (det generelle søkefeltet), "search-person" (person-søkefeltet) og "search-emne" (emne-søkefeltet):

Gå til "All pages" under "Behaviour". Legg til en secondary dimension: vsearch-type. Da ser du hvilke søkeord som brukerne har skrevet inn i de ulike feltene.

Søkeord brukt på eksterne nettsteder og søkemotorer

Google gir oss ikke disse dataene.

Navigasjon - hvordan navigerer brukerne på nettstedet (Navigation summary)

For et fullstendig bilde må du bruke profilen felles-uio.no, slik at du får med deg hvis brukerne for eksempel har gått fra sv.uio.no til uio.no eller omvendt.

For å finne hvilke nettsider hos oss brukeren har vært på før og etter en bestemt side, velg Behaviour, Site content, All pages, og søk opp den siden du vil se informasjon om. Velg så "Navigation summary", som star oppe til venstre, ved siden av default-valget "Explorer".

Du kan se om brukerne kommer til en bestemt side via søk, sosiale medier etc, hvis du velger Secondary dimensions, og Acquisition, og Source/Medium.

Tall for å ha gått til samme side betyr at brukeren har brukt søkefeltet fra siden, eller at siden er blitt lastet på ny (refresh).

Tilbakemeldinger, deling av innhold på Facebook/Twitter og klikk på Fronter-knapp

Flere komponenter i Vortex blir registrert som en «liksom-url» i GA. Det blir opprettet en ny adresse der navnet på funksjonen blir lagt til adressen etter roten i adressen (for eksempel uio.no, hf.uio.no, jus.uio.no). Denne url-en blir bare opprettet èn gang. Slik finner du tall for disse funksjonene:

Tilbakemeldinger

Positive tilbakemeldinger («Ja, jeg fant det jeg lette etter») blir registrert med tilleggsfeltet /like/. Negative tilbakemeldinger («Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter») blir registrert med tilleggsfeltet /dislike/.

 • Velg riktig profil. NB: bruk felles-uio.no hvis du skal se på tall for alle enheter samlet
 • Gå til Behaviour, Events, Top Events og UiOLikeDislike
 • Velg tidsperiode du vil se tall fra

Slik setter du inn tilbakemeldingsfunksjonen

Hvilke sider blir delt på Facebook/twitter/e-post

Når noen bruker dele-funksjonen vår og deler en side på Facebook eller Twitter eller e-post, blir det opprettet en url med tilleggsfeltet /facebook/, /e-mailfriend/ og /twitter/.

 • Velg riktig profil
 • Gå til Behaviour, Events, UiOSocial
 • Velg den eventen du vil se tall for

Slik setter du inn Del på facebook/twitter-funksjonen

Klikk på knapper/lenker til eksterne sider

 • Velg riktig profil
 • Gå til Behaviour, Events, Top Events, FrontPageFronterButton eller ExternalTrack (hvis det er andre knapper/lenker du måler klikk på)
 • Velg den eventen du vil se tall for

Slik setter du opp telling av klikk på eksterne lenker

Flere tall for enkeltsider

Du kan finne ut mye mer enn det som er beskrevet her. Skal du finne tall for enkeltsider, finn siden på Behaviour, Site Content, All Pages. Velg deretter Secondary Dimension, og velg hva du vil ha av tall. Du kan bla deg gjennom alternativene, eller bruke søkefunksjonen. Ved hvert valg er det et spørsmålstegn. Hold musepekeren over, så får du en forklaring av hva tallene betyr.

Sammenligning av tall

Sammenligning av to verdier, for eksempel for en nettside

Du  kan sammenligne to verdier i samme tabell. For eksempel vil du for en enkelt nettside vise hvilke land brukerne kommer fra, hvilke kilder de kommer fra, eller annet etc. Finn siden. Mellom tidslinjen og tabellen finner du en knapp der det står "Secondary dimension". Klikk på den, og finn den verdien du vil sammenligne med.

Plot rows - vis flere tidslinjer samtidig

Hvis du vil vise flere tidslinjer samtidig: kryss av for de du vil vise i boksene i tabellen som står foran de ulike valgene. Velg deretter knappen "Plot rows", som står over tabellen, og under tidslinjen. Deretter vises flere tidslinjer.  

Eksportering av data

Laste ned data til excel, sende til noen på e-post etc.

Øverst til venstre, kan du velge "Email" hvis du vil ha rapporter tilsendt til deg selv, eller sende til andre, på jevnlig basis eller en gang.

Hvis du vil laste ned tallene, velg "Export", og det formatet du vil ha tallene i.

Snarveier og dashboards

Når du har laget en rapport, eller funnet en rapport du ønsker å se på flere ganger, kan du lagre denne som en snarvei. Da vil du kunne se samme rapporten neste gang du er inne i GA. Velg "Shortcuts" oppe til venstre, og gi snarveien et navn.

Du kan samle flere rapporter i et dashboard, hvis det er tall du jevnlig ser på.

Hvis du vil lage et nytt dashboard, gå øverst i menyen til venstre, velg Dashboard, og Add new dashboard. Så kan du når du står i rapporter, velge "Add to dashboard" øverst til venstre. Følg instruksjonene.

?link-check=true bak filnavn i GA

Bak URL-ene i GA står det mange ganger ?link-check=true. Dette er relle treff, som i utgangspunktet kommer fra brukere som ser på siden i preview-fanen i administrasjonsmodus.

Google Analytics-tillegg til Chrome

Ta i bruk tillegget

 • I nettleseren Chrome, gå inn på Googles nettside med utvidelser og velg Legg til i Chrome og  Legg til utvidelsen. Da får du opp et lite, oransje ikon øverst i høyre hjørne av nettleseren. Har du ikke Chrome som nettleser på din PC kan du laste ned Chrome her, uten at du trenger administratortilgang.
   
 • Hvis du ikke er logget inn allerede, gå til Google Analytics og logg inn. Har du flere Google-kontoer, kan det lønne seg å logge ut av alle og logge inn på nytt med  den kontoen som har det nødvendige tilgangsnivået til den statistikken du ønsker å se. 
   
 • Når du da går inn på en UiO-nettside der du har tilgang til å se statistikk, skal du få opp en ekstra rad øverst med aktuelle tall for nettsidene du er inne på. I venstre hjørne av denne raden kan du velge hvilken tidsperiode du ønsker å se på og sammenlikne to ulike perioder. 
   
 • I det høyre nedre hjørnet av statistikklinjen, velg det det fargerike ikonet for å få opp et klikk/heatmap. Her kan du også stille inn om du vil at oversikten skal vise absolutt alle klikkene på de ulike lenkene eller kun de lenkene som har fått en viss prosent av totaltrafikken.  
   
 • Legg merke til at fargebruken. Grønt og blått indikerer lav trafikk, mens rødt viser de mest brukte lenkene. Er det slik at en lenke går igjen flere ganger på nettsiden, for eksempel uio.no/index.html, ser man kun et totaltall for lenken. Det vil si at systemet ikke greier å skille mellom de ulike plasseringene.  

 

Statistikk- visninger

Segments/segmenter – her er det mulig å få opp flere statistikk-rader med ulike målgrupper, for eksempel mobiltrafikk og besøkende fra land utenfor Norge.  

Verktøyet viser som standard fem ulike måleparametere. Det er mulig å få opp andre parametere ved å klikke på pilen i en av de fem boksene i raden og velge en annen egenskap i nedtrekksmenyen. De mest interessante tallene finnes under Page Tracking og Sessions. 

 • Pageviews eller sidevisninger: antall ganger en nettside er besøkt i den gitte tidsperioden. 
   
 • Unique Pageviews eller unike sidevisninger: antallet økter der den aktuelle siden ble åpnet minst én gang. Det er denne vi vanligvis ser på når vi snakker om sidevisninger.  
   
 • Avg. Time on Page eller gjennomsnittlig tid på side: tiden brukerne i snitt tilbringer på nettsiden.  
   
 • Entrance, entrances/pageviews eller innganger: brukere som kommer inn i vårt univers på akkurat denne siden. Det vil si at de ikke har vært innom en annen UiO-side først. Da kommer gjerne brukerne fra for eksempel søk eller sosiale medier. 
   
 • Exit/exit%/utgang: brukere som forlater vårt univers fra denne siden.
   
 • Bouncerate, bounce eller fluktfrekvens: brukere som kommer inn i vårt univers på den siden man undersøker og forlater universet igjen uten å klikke seg videre til en annen side.  

 

Spørsmål?

Kontakt nettredaktor@uio.no.

Publisert 9. mai 2016 15:02 - Sist endret 22. okt. 2020 08:19