Opplæring i nettpublisering

Alle som publiserer på nettstedet til UiO skal ha opplæring i nettpublisering, retningslinjer og publiseringsverktøyet Vortex.

Opplæring ved tildeling av rettigheter

Ingen skal få rettigheter til uio.no uten å ha denne minimumskunnskapen.

Målgruppe: Nye publisister og redaktører, og oppdateringsansvarlig – som skal oppdatere avgrenset område på nettet.
Ansvarlig for å gi opplæringen: Lokal redaktør for enheten. 

Kurs for nye publisister

Målgruppe: Nye publisister og lokale nettredaktører

Kursinnhold:

 • Hvordan bruker vi nettet?
 • Hvordan skrive for nett for å bli lest?
 • Grunnleggende Vortex
 • Praktiske oppgaver i nettskriving og publisering
 • Organisering av nettarbeidet ved UiO
 • Din rolle som publisist
 • Personvern på nett
 • Hvordan vite om du lykkes? Rapporter og statistikk
 • Jobbe med eget innhold eller problemstilling innen nettpublisering

Tid: 5 timer, pluss 1 time frivillig arbeidsstue

Kurs for erfarne publisister

Målgruppe: Publisister som har tatt kurset for nye publisister, har en del erfaring med Vortex, og som trenger å lære mer avansert Vortex-bruk.

Kursinnhold: Avansert opplæring i nettpublisering på UiOs nettsted.

 • Prinsipper for informasjonsarkitekturen på uio.no
 • Avansert publisering: Teknisk og redaksjonelt arbeid med forsider, bruk av spesialkomponenter, bilder på nett m.m
 • Universell utforming, innføring i brukertesting
 • Statistikk/analyse
 • Egen tekst eller problemstilling knyttet til ditt eget nettsted
 • Praktiske oppgaver

Tid: 4 timer, pluss 1 time frivillig arbeidsstue

Redaktørkurs

Målgruppe: Nettredaktører

Kursinnhold:

 • uio.no – hva har vi ansvar for?
 • UiOs ambisjoner
 • Nettorganisasjonen på UiO
 • Redaktørrollen, ansvaret, oppgaver og forventninger til deg
 • Retningslinjer spesielt for redaktører
 • Statistikk og målinger – hvorfor og hvordan?
 • Personvern
 • Rettighetsstyring

Tid: 4,5 timer

Kurs i emne-nettsidene for studiekonsulenter

Målgruppe: Studiekonsulenter

Kursinnhold:

 • Skrive for web
 • Emnebeskrivelsen - spesielle funksjoner
 • Semestersidene - retningslinjer og muligheter

Tid: 3 timer

Vi skreddersyr kurset til hvert fakultet, og kurset tilbys på forespørsel. Kontakt studieredaktor@admin.uio.no


Kommende kurs

17 sep.
09:00, Helga Engs hus: PC-rom 235
29 okt.
09:00, Helga Engs hus: PC-rom 235
26 nov.
09:00, Helga Engs hus: PC-rom 235
 
Publisert 8. aug. 2016 12:37 - Sist endret 13. mars 2017 15:05