Rapporter til bruk for å kunne vedlikeholde nettstedet

Slik finner du rapportene i Vortex

 • Gå til forsida for ditt område (f. eks hf.uio.no/ilos)
 • Gå til administreringsmodus (Trykk på "Logg inn" nederst på sida, deretter "Administrer dette dokumentet" )
 • Gå til mappa du vil undersøke

 • Velg fanen "Rapporter"
 • Du må ha lese- og skrivetilgang for å kunne se rapportene.

Hvilke rapporter finnes i Vortex

 • Brutte lenker og bilder
  Oversikter over brutte lenker og bildebrudd
 • Mappestruktur m/rettigheter
  Få oversikt over og endre rettigheter på et større webområde
 • Oversikt over innhold
  Se hva slags type mapper og filer du har liggende på et webområde
 • Dine dokumenter
  Oversikt over dokumenter du selv eier
 • Mest og minst besøkte sider
  Liste over de mest eller minst besøkte sidene
 • Populære søk
  Hvilke søkeord som er mest brukt. Rapporten fungerer på toppmappa på et fakultet, institutt eller senter, og på engelsk-mappene. Rapporten finnes også på andre webområder der det er satt opp et eget lokalsøk.
 • Sist endret
  Hvem endret dokumentet sist, og når
 • Personpresentasjoner som ikke benytter data fra LDAP
  Personpresentasjoner hvor man manuelt har skrevet inn data i stedet for å hente fra SAP/LDAP
 • Organisatorisk-enhetspresentasjoner som ikke benytter data fra LDAP
  Som over, men for enheten
 • Personpresentasjoner med ugyldig brukernavn
  Hvilke personpresentasjoner som ikke har gyldig brukernavn, fordi folk har sluttet elc.
 • Krav og rutiner til kvalitetssikring

Kvalitetsrapporten som ikke finnes i Vortex

 • Emne-elementrapport
 • Html-validering
 • Hvordan søke elementrapport
 • Pensumliste mangler-rapport
 • Konfigurasjon
 • Navnefeil
 • Word-innhold

Innholdsrapporter for studier - elementrapporter