Quick links

67 quick link definitions. Generated Jun 5, 2020, 11:59:19 AM

#KeywordsTitleURLSummaryLang
1 bibliotek database, bibliotek-database, bibliotek databaser, bibliotek-databaser, database, databaser Databaser http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBO&openFdb=true&searchType=AZ Inngang til bibliotekdatabaser som er tilgjengelige for deg ved UiO. Naviger ved søk, alfabetisk liste eller på kategori/fagområde.
2 database, databases, library database, library databases Databases http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBO&openFdb=true&searchType=AZ Access library databases which are available to you at UiO. Search, navigate through alphabetic lists or by category/subject area. en
3 classfronter, fronter Fronter - påloggingsside https://fronter.com/uio/ Fronter er ikke lenger i bruk ved UiO. Hvis du har innhold i Fronter som du vil ta vare på, så må du laste det ned innen 1. februar 2019.
4 classfronter, fronter Fronter - login page https://fronter.com/uio/ Fronter is no longer used at the University of Oslo. If you have content in Fronter that you would like to keep, you have to download the files before 1 February 2019. en
5 delstudier, master, opptak, søke, søknadsweb SøknadsWeb - påloggingsside https://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=uio Søk lokalt opptak ved UiO til emner, de fleste master- og profesjonsstudier, praktisk pedagogisk utdanning og delstudier i utlandet
6 søknadsweb Søknadsweb - login page https://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=uio Søknadsweb is the online application system for the University of Oslo en
7 hrportal, hr portal, hr-portal, hrportalen, hr portalen, hr-portalen, hrporten, hr porten, hr-porten HR-portalen https://hr-portalen.uio.no/irj/portal Selvbetjeningsportal for tid, fravær, reise og lønn m.m.
8 bokmål, bokmålsordbok, bokmålsordboka, bokmålsordboken, nynorsk, nynorskordbok, nynorskordboka, nynorskordboken, ordbok, ordboka, ordboken, ordbøker Bokmålsordboka og Nynorskordboka http://ordbok.uib.no/ Her kan du søke i norsk ordbok, både på bokmål og på nynorsk
9 adresseendring, bestille giro, eksamensmelding, endre adresse, endre pin, melde til eksamen, melde til undervisning, semesterregistrering, studentweb, undervisningsopptak StudentWeb - påloggingsside https://studentweb.uio.no/ I StudentWeb registrerer du studieløpet ditt og ser hva som er registrert om deg som student.
10 address, admission, change address, change pin, education, examinations, opt for teaching, order giro, register for the exam, semester, semester registration, studentweb Studentweb - login page https://studentweb.uio.no/ This service will give you access to your student data. en
11 biblioteksøk, bibliotek søk, bøker, oria, tidsskrifter Oria http://uio.oria.no/ Søk etter bøker og tidsskrifter i søketjenesten Oria
12 books, journals, library search, oria Oria http://uio.oria.no/ Search for books and journals in the library search service Oria en
13 ordbok, ordbøker Ordbøker http://uniport.hosted.exlibrisgroup.com/V/?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000001383&restricted=all Ordbøker på nett
14 dictionaries, dictionary Dictionaries http://uniport.hosted.exlibrisgroup.com/V/MDKGDI17JYS43ECUAATF589G9JAK6MLGSA5NIRHXRXDEI68EST-16760?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000001380&restricted=all Dictionaries online en
15 digitale utgivelser ved UiO, digitalt bibliotek, doktoravhandlinger, duo, Electronic Publishing, hovedfagsoppgaver, Institusjonelle repository, levering, masteroppgaver, prosjekt avhandlinger, spesielle oppgaver, studentoppgaver, vitenskapelige artikler DUO vitenarkiv http://www.duo.uio.no/ DUO er UiOs vitenarkiv, åpent tilgjengelig på internett. Her finner du masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler.
16 delivery, digital library, digital releases by uio, doctoral theses, duo, electronic publishing, graduate theses, institutional repository, master theses, project theses, scientific papers, special tasks, student assignments DUO Research Archive https://www.duo.uio.no/?locale-attribute=en DUO is UiO´s institutional repository, openly accessible on the Internet. DUO holds master theses, doctoral theses and scientific papers. en
17 ida Ida - verdens eldste hele apeskjelett http://www.nhm.uio.no/besokende/faste-utstillinger/ida/ Ida er verdens eldste hele apeskjelett, og er NHMs mest verdifulle utstillingsobjekt. Hun ble kjøpt av museet i 2007, og ble presentert for verden i mai 2009.
18 ida Ida – The Oldest Complete Primate Skeleton In The World http://www.nhm.uio.no/english/collections/ida/ Ida is the world’s oldest complete primate skeleton. Ida is the most valuable object exhibited at The Natural History Museum of Oslo. She was purchased by the museum in 2007, and was presented to the world in May 2009. en
19 barnehage, bolig, domus athletica, kafé, kaffebar, kantine, sio, studentbarnehage, studentbolig, studentrådgivning, studentsamskipnaden, studentvelferd SiO - Studentsamskipnaden i Oslo https://www.sio.no/ Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er ansvarlig for flere av tjenestene knyttet til studentvelferd på UiO, bl.a. studentboligene, treningssentrene, Studenthelsetjenesten, kantiner og kaféer og Studentbarnehagen.
20 cafe, canteen, coffee shop, domus athletica, kindergarten, residential, sio, sport, student counseling, student day care, student organization, training SiO - student welfare organisation https://www.sio.no/en/ SiO, the student welfare organisation, is responsible for a number of services related to student welfare at the University, including student housing, fitness centres, student health services, canteens and cafes and student kindergartens. en
21 dentist, doctor, health, student health Student Health https://www.sio.no/en/health-services Student health service run by SiO, offering general practitioner, dental services, physiotherapy, psychology and psychiatry services, and various courses on the topic of health. en
22 helse, helsetenesta, helsetjenesten, studenthelsetenesta, studenthelsetjenesten Studenthelsetjenesten https://www.sio.no/helse Studenthelsetjenesten drives av SiO, og tilbyr bl.a. fastlege, tannlegetjeneste, fysioterapi, psykolog- og psykiatritjenester, samt diverse kurs innenfor temaet helse
23 parlamentet, parlamentsveven, politikk, studentdemokrati, studentparlamentet, studentpolitikk, utdanningspolitikk Studentparlamentet http://www.studentparlamentet.uio.no/ Studentparlamentets oppgave er å ivareta studentenes interesser ved å være talerør og pådriver overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo Kommune og Stortinget.
24 parliament, parliament web, politics, student democracy, student parliament, student politics Student Parliament http://www.studentparlamentet.uio.no/english/ The Student Parliament is the highest level of student representatives at the Univeristy of Oslo. They aim to improve the academic and social life for the students at the University. en
25 digital document, digital library, digital publications, dissertations, duo, electronic publishing, graduate theses, main tasks, Master, serial, series booklet, special tasks, student assignments, tasks, theses Submission of Master's theses in DUO http://www.ub.uio.no/english/writing-publishing/masters-theses/ All students must register their thesis in DUO. Log in to StudentWeb using UiO username and password, register thesis and upload full text file. en
26 open access Open Access http://www.ub.uio.no/english/writing-publishing/open-access/ How to publish Open Access and self-archive to DUO through CRIStin. Apply for funding from UiO's publishing fund. en
27 avhandlinger, digital publikasjoner, digitalt bibliotek, digitalt dokument , duo, Elektronisk publisering, hovedfagsoppgaver, hovedoppgaver, Master oppgaver, spesielle oppgaver, studentoppgaver, teser Levere masteroppgave til DUO vitenarkiv http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/ Alle studenter ved UiO skal levere master- og profesjonsoppgaver i DUO. Logg på StudentWeb med UiO-brukernavn og passord, registrer oppgave og last opp fulltekstfil.
28 open access Open Access http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/ Hvordan publisere Open Access og egenarkivere til DUO via CRIStin. Søk om publiseringsstøtte fra UiOs publiseringsfond.
29 endnote Bruke EndNote - Universitetsbiblioteket http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/ Veiledning i håndtering av referanser med programmet EndNote.
30 endnote Lage eget bibliotek med EndNote - Universitetsbiblioteket http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/kommeigang/ Veiledning til hvordan opprette et EndNote-bibliotek.
31 eu, eu finansiering, eu-finansiering, eu research funding, horizon 2020 HORIZON 2020: EU Research Funding http://www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/eu-funding/ Information about EU funding possibilities
32 eu, eu finansiering, eu-finansiering, eu research funding, horizon 2020 HORIZON 2020: EU Research Funding http://www.uio.no/english/for-employees/support/research/funding/eu-funding/ Information about EU funding possibilities en
33 career, career, career center, career centre, job, work Career Centre http://www.uio.no/english/studies/career/ The Career Centre helps current and former students, but also employers looking to hire graduates. en
34 course norwegian, course norwegian language, learn norwegian, norwegian language, norwegian language course Norwegian language courses http://www.uio.no/english/studies/courses/norwegian-language/ Norwegian language courses for international UiO students, employees and others. en
35 gjestebruker, les-bruker, personal- og lønnssystem, sap, sap-hr, sapuio HR-portalen og SAPUiO http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/ HR-portalen er en selvbetjeningsløsning i SAP for ansatte, ledere og saksbehandlere. UiO benytter SAPUiO som system for lønns- og personaladministrasjon.
36 it konferanse, it-konferanse, it konferansen, it-konferansen IT-konferansen http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/arrangement/it-konferansen/ Konferansen er et årlig arrangement for IT-ansatte ved UiO og andre ved UiO som arbeider med IT og IT-relaterte temaer.
37 oblat, parkering, parkeringsbestemmelse, parkeringsoblat, parkeringsreglement, parkeringstillatelse Parkering ved Universitetet i Oslo http://www.uio.no/om/finn-fram/parkering/ For å kunne parkere på skiltede/oppmerkede plasser ved UiO kreves særskilt tillatelse fra UiO. Parkeringstillatelse gis til ansatte, studenter og besøkende. Du finner skjema for bestilling her.
38 fakturaadresse, fakturamottak, faktura mottak, sentralt fakturamottak Sende faktura til UiO http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/ Fakturaadresse for elektronisk faktura og faktura på e-post.
39 globalt ansvar, globalt nærvær, internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering 2012–2014 http://www.uio.no/om/strategi/dokumenter/internasjonalisering-handlingsplan-2012-2014.pdf UiOs Handlingsplan for internasjonalisering 2012–2014
40 åpen dag Åpen dag http://www.uio.no/studier/apen-dag/ Opplev hvordan det er å være student! UiO arrangerer Åpen dag for elever i videregående skole og andre interesserte.
41 bachelor, bachelorgrad, grad, master, mastergrad, studieprogram, studieprogrammer Studieprogrammer ved UiO http://www.uio.no/studier/program/ UiO tilbyr studieprogrammer i en rekke fag, som kan gi deg en bachelor- eller mastergrad. Her finner du en oversikt over de aktuelle tilbudene.
42 teknologi Teknologistudier ved UiO http://www.uio.no/studier/program/#topic=informasjonsteknologi%2Bmatematikk-naturvitenskap-teknologi Oversikt over teknologi- og realfagsstudier
43 realfag Realfagsstudier ved UiO http://www.uio.no/studier/program/#topic=matematikk-naturvitenskap-teknologi Oversikt over realfagsstudier: matematikk, naturvitenskap og teknologi
44 adresseendring, bekreftelser, eksamensmelding, endre adresse, godkjenning av utdanning, melde til eksamen, melde til emner, melde til undervisning, semesterregistrering, undervisningsopptak Registrering, frister og studentkort http://www.uio.no/studier/registrering/ Finn frister, meld deg til eksamen, betal semesteravgift, endre utdanningsplan, søk om godkjenning etc.
45 betale kopiavgift, kopiavgift, kopinor-avgift, kopinor fee, semesteravgift Betale semesteravgift, kopiavgift og SAIH-tierne http://www.uio.no/studier/registrering/semesteravgift/ Studenter ved UiO skal hvert semester betale semesteravgift, kopiavgift og et frivillig bidrag til SAIH.
46 kjøpe utskrifter, utskrift, utskriftskvote Kjøpe utskrifter http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/ Studenter ved UiO får en utskriftskvote, og kan velge å kjøpe flere utskrifter.
47 baroniet rosendal Baroniet Rosendal http://www.uio.no/tjenester/publikum/ Slott fra 1665 i Hardanger. I dag museum og kultursenter.
48 bullying, harassment Harassment https://www.uio.no/english/about/hse/working-environment/procedures/harassment/ The Working Environment Act prohibits harassment and other undue behaviour at workplaces, and all educational institutions must take measures to prevent harassment. UiO accepts no form of bullying or harassment.
49 classfronter, fronter Fronter – Help and user’s guide https://www.uio.no/english/services/it/education/fronter/ en
50 remote lecture, video meetings, webinar, zoom videoconference Zoom video conferance https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/ Zoom is UiO's preferred service for streaming, video meetings, and remote lecturing / webinars. Zoom works across all platforms, devices, and browsers. Follow our instructions on how to use Zoom. en
51 forskningstermin Forsknings- og utdanningstermin https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/ Forsknings- og utdanningstermin
52 eBilag Veiledning i eBilag for saksbehandlere https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sap/hr-portalen/saksbehandler/ Veiledning i eBilag for saksbehandlere
53 diskriminering, mobbing, trakassering Trakassering https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/trakassering/ UiO aksepterer ingen form for trakassering. Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig adferd på arbeidsplasser. Alle utdanningsinstitusjoner skal ha tiltak for å forebygge trakassering.
54 videomøte, Zoom, zoom videokonferanse Zoom videokonferanse https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/ Zoom er UiO's foretrukne tjeneste for videomøter og webinarer (direktesendinger). Zoom fungerer på tvers av operatørsystemer og nettlesere. Følg våre instruksjoner for å ta i bruk appen.
55 classfronter, fronter Fronter - Hjelp og veiledning https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/
56 ISI, ISI Web of Science, web of knowledge, Web of Science, wok Web of Knowledge – Web of science http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI00331 Interdisciplinary database of references to articles and books en
57 ISI, ISI Web of Science, web of knowledge, Web of Science, wok Web of knowledge – Web of science http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI00331 Tverrfaglig database med referanser til artikler og bøker
58 Pub, pubmed PubMed - bibliografisk database http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI02629 Søk etter tidsskriftartikler innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap
59 Pub, PubMed PubMed – bibliographic database http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI02629 Search for journal articles in medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, health care and pre-clinical science en
60 lover, oversatte lover, oversatt lov Oversatte lover http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI02789 Norske lover og forskrifter oversatt til fremmede språk
61 laws, Translated Acts, translated law Norwegian laws and regulations translated http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI02789 Norwegian laws and regulations translated into foreign languages​​ en
62 atekst, ATEKST, aviser, Retriever Atekst http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI02866 ATEKST er Norges mest omfattende tekstarkiv og omfatter ca 100 norske aviser og tidsskrifter pluss NTB tilbake til midt på 1980-tallet. Mediearkivet inneholder ca 440 svenske aviser og tidsskrifter fra samme tidsrom
63 Lovdata, lover, Norges lover Lovdata http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI03220 Norske rettskilder: lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser m.m. EØS-rettskilder på norsk og EU-rettskilder på engelsk. Juridiske artikler og bibliografiske baser med juridisk litteratur
64 laws, lovdata, Lovdata, norwegian laws Lovdata http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI03220 Norwegian legal sources: laws, regulations, legislative history, judicial decisions etc. EEA legal sources in Norwegian and EU legal sources in English. Legal articles and bibliographic databases of legal literature en
65 ordnett Ordnett http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI07486 Kunnskapsforlagets blå ordbøker på nett
66 Central, Primo, Primo Central Primo Central http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI16019 Søk etter e-artikler, e-tidskrifter og e-bøker
67 Central, Primo, Primo Central Primo Central http://x-port.uio.no/V/?func=native-link&resource=UNI16019 Search for e-articles, e-books and e-books en