Brutte lenker og bilder

Liste over brutte lenker på et område.

I listen over brutte lenker og bilder får du en oversikt over alle nettsider med brutte lenker, og hvilke lenker som er brutt.

Slik finner du brutte lenker

For område (fakultet, institutt) eller mapper

 • Gå til forsida for ditt område (f. eks hf.uio.no/ilos)
 • Gå til administreringsmodus (Trykk på "Logg inn" nederst på sida, deretter "Administrer dette dokumentet" )
 • Gå til mappa du vil sjekke

 • Velg fanen "Rapporter"
 • Velg rapporten "Brutte lenker og bilder"
 • For å bare se brutte lenker på åpne nettsider, velger du "lenker" og "åpne" i feltet over tabellen

For enkeltsider

 • Gå til sida du vil sjekke
 • Gå til administreringsmodus (Trykk på "administrer dette dokumentet" / "Logg inn" øverst i høyre hjørne)
 • Hvis det er brutte lenker på sida, kommer det opp et felt øverst i høyre hjørne på sida med tallet på brutte lenker. De brutte lenkene er også markert i rødt i selve teksten.

For emne- og semestersider

Fordi emnemapper inneholder gamle semestersider, som ofte har mange lenkebrudd, er det mye "støy" i lenkerapporten på mappenivå. Løsingen er å gå inn på de enkelte semestermappene. Det kan gjøres på to måter:

 • Naviger deg fram til den nyeste semestermappa i emnet, og sjekk lenkerapporten for denne mappa. Du kan gjerne bruke filtreringsmulighetene på emnesidene til å finne emner med undervisning i det gjeldende semesteret.
 • Marker "Vis fordelt på undermapper" øverst på rapport-forsida når du er inne i emnemappa. Da får du opp en oversikt over lenkebrudd i de ulike semestermappene.

Brutte lenker på åpne eller lukkede nettsider

 • Trykk på "Åpne" øverst i rapporten for å bare se brutte lenker på nettsider som er tilgjengelig for alle (ikke adgangsbegrenset)
 • Trykk på "Lesebegrensede" for å bare se brutte lenker på adgangsbegrensede sider.

Se bare lenker eller bare bilder

 • Du kan velge å bare se hvilke lenker som er brutt, eller hvilke bilder som er brutt. Trykk på "Bilder" eller "Lenker" øverst i rapporten for å filtrere.

Se brutte lenker i en undermappe

Marker "Vis fordelt på undermapper" for å vise de brutte lenkene fordelt på undermapper

Ekskluder en mappe

 • Trykk på "Avansert..." øverst til høyre.
 • Velg mappen du vil ekskludere. Du kan ekskludere flere mapper ved å trykke på "Flere".
 • Trykk på "Oppdater" når du har ekskludert mappene du vil ta bort fra rapporten.
 • Du kan også inkludere mapper på samme måte.

Ta vare på en tilpasset rapport

Når du har skreddersydd en rapport, kan du gå tilbake til den ved å bruke den samme nettadressen. Du kan for eksempel

 • bokmerke rapporten i nettleseren din
 • kopiere webadressen fra webadresse-feltet og lage en lenke til den fra en nettside

Hvor ofte sjekkes lenkene?

 • Når du har endret et dokument, så legges dokumentet i en hurtigkø for lenkesjekking.
 • Et dokument i hurtigkøen blir normalt sjekket i løpet av noen minutter.
 • Alle dokumenter sjekkes jevnlig for brutte lenker.
 • Hvor ofte et dokument blir sjekket, er avhengig av antall dokumenter på nettstedet.
 • På www.uio.no sjekkes ca. 9600 dokumenter i døgnet, og på andre netttsteder ca. 4800.

Det er ikke et spesifikt tidspunkt for oppdatering. Rapportene er dynamisk genererte, og grunnlaget for dem blir kontinuerlig oppdatert hele døgnet.

For www.uio.no går det p.t. 16 til 20 dager mellom hver sjekk av dokumenter som ikke er redigert nylig. Dokumenter som er redigert nylig sjekkes umiddelbart.

Publisert 29. apr. 2014 11:12 - Sist endret 11. jan. 2016 14:34