Rutiner og krav til kvalitetssikring av rapportene

Nulltoleranse for feil er målet for de fleste av kvalitetsrapportene. Men lenkefeil og bildebrudd-rapportene har høyest prioritet. Kvalitetsrapportene skal være tema på nettredaksjonsmøtene.

Lenkefeil

Det er nulltoleranse for lenkefeil på uio.no.

Lenkefeil på nettsider som er stadig besøkt må rettes. Når det gjelder lenkefeil på gamle eller utdaterte arrangementer og aktuelle saker, skal du enten rette opp lenken, fjerne hele arrangementet/saken, fjerne lenka eller adgangsbegrense mappen til nettredaktøren, slik at feilen ikke registreres.

Lenkefeil på personsider som skyldes oppføringer i Cristin må videreformidles til den ved enheten som har ansvaret for Cristin-oppdateringene.

Den lokale redaktøren bør gjennomgå lenkefeil-rapporter minimum hver 14. dag. Lenkefeil-rapporter bør være fast innslag på redaksjonsmøtene.

Bildebrudd

Det er nulltoleranse for bildebrudd på uio.no, med mindre det gjelder arkiver som er adgangsbegrenset til ansatte.

Den lokale redaktøren bør gjennomgå bildebrudd-rapportene minimum hver 14. dag. Bildebrudd-rapporter bør være fast innslag på redaksjonsmøtene.

Navnefeil

Ved oppretting av nye mappe og dokumenter gir Vortex automatisk forslag om filnavn som er i tråd med navnekonvensjonene. Men det kan likevel finnes filer med feil navn. Dette er en rapport over publiserte mapper og dokumenter der navnet inneholder tegn som ikke er i henhold til retningslinjene,se navnekonvensjoner for mapper og dokumenter i ny UiO-web.

ÆØÅ skal rettes opp, det samme gjelder mellomrom.

Store bokstaver og underscore – her bruker vi sunn fornuft.

Nettredaktøren bør følge med på om det er noen gjengangere blant publisistene som gjør de samme feilene med filnavn og gi dem opplæring.

Word-innhold

Rapport over publiserte nettsider som inneholder kode fra Word. Dette skyldes gjerne tekst som er kopiert fra word-dokumenter og inneholder font- og stil-informasjon som gjør at resultatdokumentet ikke blir i henhold til grafisk profil ved UiO. Rapporten henger sammen med html-valideringsrapporten.

Hmtl-validering

Rapport over html-dokumenter som har feil i strukturen eller kodingen slik at de ikke er valide. Dette vil føre til at dokumentet enten ikke vises eller at alt i dokumentet ikke vises riktig i en nettleser.

Rett først feilene i Word-innholdrapporten. Når word-feilene er rettet, vil også de fleste html-valideringsfeilene være rettet.

Rapporten bør være på agendaen på nettredaksjonsmøtene.  Sjekk om det er noen publisister som gjør denne feilen ofte, og gi vedkommende opplæring i funksjonen ”lim inn som ren tekst”.

Publisert 29. apr. 2014 14:12 - Sist endret 9. okt. 2015 17:26