Manglande pensumlister v20 ved medisin/med

Sist oppdatert: 2020-02-17 03:19

I nokre få tilfelle er pensumlista lagt ein annan stad enn standardplasseringa; då kan semestersida dukke opp i lista under sjølv om pensum er gjort tilgjengeleg for studentane.

pensumliste/index.html finst ikkje

pensumliste/index.html finst, men er upublisert