v20 pensumlister: 27 manglande, 675 upubliserte

Sist oppdatert: 2020-09-30 03:19

I nokre få tilfelle er pensumlista lagt ein annan stad enn standardplasseringa; då kan semestersida dukke opp i lista under sjølv om pensum er gjort tilgjengeleg for studentane.

annet: 0 manglande, 6 upubliserte

 • skk: 0 manglande, 5 upubliserte
 • sum: 0 manglande, 1 upubliserte
 • hf: 7 manglande, 123 upubliserte

 • iakh: 4 manglande, 15 upubliserte
 • ibsensenteret: 1 manglande, 1 upubliserte
 • ifikk: 1 manglande, 8 upubliserte
 • ikos: 0 manglande, 40 upubliserte
 • iln: 1 manglande, 9 upubliserte
 • ilos: 0 manglande, 19 upubliserte
 • imk: 0 manglande, 7 upubliserte
 • imv: 0 manglande, 24 upubliserte
 • iss: 0 manglande, 4 upubliserte

 • nora: 0 manglande, 4 upubliserte
 • jus: 2 manglande, 33 upubliserte

 • afin: 0 manglande, 2 upubliserte
 • humanrights: 0 manglande, 1 upubliserte
 • ikrs: 0 manglande, 3 upubliserte
 • jus: 2 manglande, 27 upubliserte
 • matnat: 12 manglande, 271 upubliserte

 • astro: 0 manglande, 4 upubliserte
 • farmasi: 0 manglande, 35 upubliserte
 • fys: 5 manglande, 35 upubliserte
 • geofag: 0 manglande, 10 upubliserte
 • ibv: 0 manglande, 24 upubliserte
 • ifi: 1 manglande, 59 upubliserte
 • its: 0 manglande, 24 upubliserte
 • kjemi: 1 manglande, 30 upubliserte
 • math: 5 manglande, 42 upubliserte
 • mn: 0 manglande, 2 upubliserte
 • natfag: 0 manglande, 1 upubliserte
 • sfe: 0 manglande, 5 upubliserte
 • medisin: 2 manglande, 65 upubliserte

 • helseadm: 0 manglande, 8 upubliserte
 • inthealth: 0 manglande, 4 upubliserte
 • isv: 0 manglande, 2 upubliserte
 • med: 2 manglande, 48 upubliserte
 • nutri: 0 manglande, 3 upubliserte
 • odont: 0 manglande, 3 upubliserte

 • tannpleie: 0 manglande, 3 upubliserte
 • sv: 4 manglande, 74 upubliserte

 • iss: 0 manglande, 17 upubliserte
 • oekonomi: 0 manglande, 4 upubliserte
 • psykologi: 0 manglande, 34 upubliserte
 • sai: 0 manglande, 8 upubliserte
 • statsvitenskap: 4 manglande, 7 upubliserte
 • sv: 0 manglande, 4 upubliserte
 • teologi: 0 manglande, 9 upubliserte

 • tf: 0 manglande, 9 upubliserte
 • uv: 0 manglande, 87 upubliserte

 • cemo: 0 manglande, 2 upubliserte
 • ils: 0 manglande, 16 upubliserte
 • iped: 0 manglande, 40 upubliserte
 • isp: 0 manglande, 12 upubliserte
 • uv: 0 manglande, 17 upubliserte