Åpne dokumentstandarder

Alle dokumenter som legges ut på www.uio.no skal være i åpne dokumentstandarder.

  • HTML er primærformatet for publisering av offentlig informasjon på uio.no
  • PDF er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument
  • ODF skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren
  • DOCX (Word)

Hvordan lage ODF og PDF

Hvis du ikke har mulighet for å lage ODF eller PDF som beskrevet over, ta kontakt med din lokale IT-ansvarlig.

Parallell-publisering nødvendig noen ganger

I noen tilfeller er det hensiktsmessig å legge ut word- eller excel-dokumenter, for å unngå at for eksempel formatering eller annet endres.

I de tilfellene skal det parallell-publiseres, slik at dokumentet også er tilgjengelig i HTML, PDF eller ODF. Men med tanke på vedlikehold og oppdatering, er det en fordel å unngå parallell-publisering så langt det er mulig.

Unntak

Ansatte ved UiO kan bruke et område på uio.no som et passordbeskyttet arbeidsområde. Hvis det er hensiktsmessig å publisere arbeidsdokumenter i Excel eller Word som del av en arbeidsprosess, er det ikke fornuftig å konvertere dokumentene til et åpent format som igjen må konverteres tilbake til Word eller Excel for videre arbeid.

Men hvis dokumentet skal legges ut åpent tilgjengelig for flere, må det konverteres til et åpent dokumentformat, og eventuelt parallell-publiseres.

 

Publisert 28. apr. 2014 17:25 - Sist endret 10. sep. 2018 14:53