Retningslinjer for UiOs domenestruktur

UiOs domenestruktur setter rammene for hvor lett det er å finne frem på nettstedet til UiO. Derfor har vi retningslinjer for hvilke nett-tjenester som gis egne subdomener og for hvordan de navngis.

Domenestruktur for uio.no, fakulteter og institutter

I utgangspunktet ligger all informasjon på fakultets- og instituttnivå under de ulike fakultetene, på formen <fakultet>.uio.no/<institutt>. Museene har formen <museum>.uio.no. Sentre som har organisatorisk tilhørighet direkte under universitetsstyret har formen <senter>.uio.no.

Navnet på subdomenet skal være identisk med kortnavnet for enheten registrert i universitetets lønns- og personalsystem.
For bestilling av alias (kort-URL) se veiledningen under nettpublisering.

Følgende nettsteder har egne subdomener under uio.no 

 • Institusjoner i universitetets randsone får domener på formen <randsone>.uio.no
 • Uniforum og Apollon er underlagt redaktørplakaten, og har dermed egne subdomener - uniforum.uio.no og apollon.uio.no
 • For nettsteder der det er et samarbeid mellom UiO og en eller flere andre institusjoner, kan det etableres egne subdomener på formen <navn>.uio.no etter innvilget søknad til nettredaktor@uio.no. Søknaden skal ha vært innom lokal nettredaktør først.

Hvilke nettsider får ikke egne subdomener

 • Nettsider for UiO-konferanser og UiO-arrangementer får ikke egne subdomener. De skal plasseres der de hører hjemme i strukturen - på en enhets nettsider, eventuelt på de sentrale sidene under uio.no
 • Alle nettsider som beskriver UiOs virksomhet, skal ligge der de hører hjemme i strukturen. Forskningsprosjekter skal for eksempel ligge på sidene til den enheten de tilhører. Alternativt, hvis de er tverrfakultære, ligger de under uio.no/forskning/.

Subdomener for applikasjoner

Hvis det er tekniske eller sikkerhetsmessige grunner til at tjenester og applikasjoner ikke kan ligge i den tematiske strukturen, får tjenester/applikasjoner egne subdomener på formen <tjeneste>.uio.no eller de plasseres på den sentrale applikasjonserveren app.uio.no.

I de tilfellene der en tjeneste har fått tildelt et eget subdomene, skal det være samsvar mellom navnet på tjenesten og navnet på subdomenet. Tjenesten "Brukerinfo" er for eksempel tilgjengelig på subdomenet brukerinfo.uio.no.

Når en tjeneste ligger plassert under et annet subdomene, så skal filbanen til tjenesten være basert på navnet på tjenesten. For eksempel er applikasjonen som gir oversikt over tilgjengelig programvare for studenter og ansatte ved UiO tilgjengelig på app.uio.no/programvare/

Maskiner som står på UiO-nettet og som kjører webtjenester

Datamaskiner som står på UiO-nettet og som kjører webtjenester rettet mot en eller flere av disse gruppene:

 • personer utenfor UiO
 • studenter ved UiO
 • ansatte ved to eller flere enheter ved UiO

må overholde retningslinjene for domenestruktur, på samme måte som om de hadde hatt et offisielt subdomene.

Tjenester, applikasjoner og maskiner som er unntatt reglene for domenestruktur

 • Maskiner som kun brukes til test og utvikling.
 • Maskiner som kjører webtjenester som kun retter seg mot IT-ansatte.
 • Maskiner som kjører webtjenester for utveksling av data mot andre IT-systemer.
 • Maskiner som ikke kjører webtjenester.

Inndragelse av subdomener

Utdaterte nettsider kan få subdomenet inndratt. Dette avtales med innholdseier i hvert enkelt tilfelle.

Publisert 14. mars 2014 14:21 - Sist endret 18. juni 2020 11:23