Retningslinjer for bruk og opprettelse av domener på UiO

Tildeling av uio.no-URL

I utgangspunktet skal all virksomhet på UiO som publiserer på nett, publisere på en uio.no-URL.

Enheter som ønsker å opprette subdomener på formen www.eksempel.uio.no, må henvende seg til nettredaktor@uio.no.

Nettredaktøren ved UiO vil da undersøke om innholdet som skal publiseres, er av en slik art at det skal tildeles et UiO-domene, og eventuelt godkjenne at domenet opprettes. Se retningslinjer for tildeling av sub-domener.

Opprettelse av domener utenfor uio.no

I noen tilfeller kan det være ønskelig å opprette egne domener utenfor uio.no. Slike tilfeller kan for eksempel være:
- Samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner hvor det er unaturlig å legge nettsidene under bare en av institusjonenes domene
- UiO-virksomhet det er spesielt viktig eller ønskelig for UiO å enten profilere som en egen enhet eller gi et spesielt domene
- Nasjonale tjenester som kjøres av UiO på vegne av hele UH-sektoren, for eksempel studweb.no og samordnaopptak.no

Domenenavn under .no er begrenset til 100 domener per organisasjonsnummer. En søknad om opprettelse av et nytt .no-domene med begrunnelsen sendes til nettredaktor@uio.no.

.org og .com

Enheter som ønsker å opprette www.eksempel.com, www.eksempel.org eller lignende, må henvende seg til nettredaktor@uio.no. Nettredaktøren ved UiO vil undersøke innholdet som skal publiseres, og eventuelt godkjenne at domenet opprettes, og kan da også godkjenne et eventuelt avvik fra UiOs grafiske profil. Nettredaktøren ved UiO vurderer også om www.eksempel.com skal fremstå som et eget nettsted, eller bare videresende til www.eksempel.uio.no eller lignende.

Bruk av domener som eies av andre

Hvis en enhet på UiO samarbeider med en annen institusjon og ønsker å opprette www.eksempel.no, kan domenet registreres på den andre institusjonens organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på at nettredaktor@uio.no også i slike tilfeller skal godkjenne publisering av UiO-virksomhet på domener utenfor uio.no.

Det frarådes å publisere på domener som er registrert på privatpersoners organisasjonsnummer fordi det ikke kan føres kontroll over hva som skjer med slike domener.

I spesielle tilfeller kan det være ønskelig at nettsider under uio.no-domenet ligger på tjenermaskiner utenfor UiOs kontroll, eksempel på dette er alumnus.uio.no. Slik plassering skal godkjennes av nettredaktor@uio.no.

Publisert 14. mars 2014 14:21 - Sist endret 9. okt. 2018 13:28